Tag: analiza danych

Statystyka medyczna

Poznaj ofertę naszej firmy w zakresie analizy danych dla sektora medycznego {star} i farmaceutycznego {storm}. Statystyka medyczna to nasza specjalność od 18 lat!

Analizy danych na temat konkurencji

Chcesz wyprzedzić swoją konkurencję i zwiększyć zyski swojej firmy {question} Analiza danych o konkurencji może Ci przynieść szereg wymiernych korzyści {star}

Analiza danych w świetle procesu badawczego

Jeśli spojrzeć na przebieg procesu badawczego {storm} można zauważyć, że w głównej mierze skupia się on na gromadzeniu, a później analizie danych, które zostały zebrane {star}

Kilka informacji o statystyce

Istotą przeprowadzanych badań {star} nie są jedynie liczby, ale ich właściwe zrozumienie - pomaga w tym statystyka {strom}

Kilka zasad dobrej analizy danych

W celu uskutecznienia swojego działania proponuje się przeprowadzenie analizy danych {star}, która pozwala na zaobserwowanie występujących zjawisk oraz określenie występujących pośród nich zależności {storm}

O czym należy pamiętać podczas analizy danych?

Jednym z kluczowych etapów badania {star} jest przeprowadzenie poprawnej analizy danych. Pozwoli to na wyciąganie maksymalnej ilości potrzebnych informacji, co przełoży się na ostateczny efekt badania {storm}

Narzędzia wykorzystywane w trakcie analizy danych

Jakie narzędzia warto zastosować w procesie badawczym {question} Jakie narzędzia badawcze są warte uwagi {question} Dowiedz się czym różni się średnia arytmetyczna od funkcji regresji. Przeprowadź analizę danych w rzetelny sposób.