Kompleksowe analizy danych

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

Analizy rynku

Rzetelne podstawy do podjęcia decyzji warunkują ich trafność i minimalizują ryzyko niepowodzenia realizowanych przedsięwzięć. Krokiem do lepszego poznania warunków działania i środowiska rynkowego, w których działania te mają być podjęte są kompleksowe analizy rynku i jego specyfiki - proces ten obejmuje pozyskanie niezbędnych z punktu widzenia rozpatrywanej inicjatywy danych oraz ich późniejsze przetworzenie.

 

Po co analizować rynek?

Analizy rynku są zatem procesem, który pozwala przekształcać twarde dane w konkretną wiedzę o ogólnej sytuacji na rynku oraz poszczególnych aspektach działań na nim podejmowanych. Wiedza ta to zaś niezbędny warunek świadomego i odpowiedzialnego podejmowania obarczonych niskim ryzykiem niepowodzenia decyzji, a przez to - umacniania aktualnej rynkowej pozycji i skutecznego budowania swojej przewagi konkurencyjnej. Dzięki temu analizowanie rynku sprzyja:

 

 

Jak realizujemy proces analiz?

W zależności od potrzeb naszych klientów prowadzimy analizy rynku obejmujące rozpoznanie sytuacji m.in. w zakresie:

 

Aby ww. analizy dały rzetelne i wiarygodne wnioski, proces gromadzenia i przetwarzania danych rynkowych planujemy indywidualnie do rozpatrywanego przypadku, każdorazowo jednak opieramy go o sprawdzone i uzupełniające się metody badawcze. W katalog metod, po które sięgamy podczas typowej analizy rynku,  wpisują się w szczególności:

 

 

Dlaczego warto zaufać naszym analizom?

Badanie rynku krajowego i zagranicznego zajmujemy się od lat. Zdobyte doświadczenie w zakresie badań, analiz statystycznych i prac z zakresu Software House sprawiły, że nasze analizy rynku wyróżnia:

 

Tagi

analiza rynku analizy rynku analiza rynkowa

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są podstawowe cele przeprowadzania analiz rynku?

Analizy rynku mają na celu zrozumienie dynamiki rynku, potrzeb klientów oraz konkurencji w celu podejmowania bardziej świadomych decyzji biznesowych.

Jakie są główne źródła danych do przeprowadzania analiz rynkowych?

Główne źródła to badania ankietowe, dane z rynku, analizy konkurencji, analizy trendów branżowych i statystyki rynkowe.

Jakie są typy analiz rynkowych?

Analizy rynkowe dzielą się na analizę SWOT, analizę PESTEL, analizę konkurencji, analizę trendów rynkowych i analizę segmentacji rynku.