Tag: obliczenia do prac naukowych

Obliczenia do prac naukowych

 

Każdy student oraz doktorant przygotowujący pracę dyplomową powinien rozważyć możliwość wykonania analiz statystycznych danych pozyskanych w ramach części empirycznej. Obliczenia do prac naukowych są zazwyczaj bardzo dobrze widziane przez osobę promotora oraz recenzenta, gdyż wpływają pozytywnie na wartość merytoryczną doktoratu.


Opracowania statystyczne – samodzielnie czy przez firmę badawczą?

Testy statystyczne na danych empirycznych można wykonać zarówno na własną rękę, albo też zlecić tego typu zadanie zewnętrznej firmie zajmującej się profesjonalną analizą. W pierwszym przypadku konieczne jest jednak posiadanie co najmniej podstawowej wiedzy z zakresu statystyki, co umożliwi przeprowadzenie elementarnych obliczeń. Najłatwiej będzie zapewne samodzielnie wykonać analizy korelacyjne oraz testy z wykorzystaniem modeli statystyki opisowej.

Niestety nie zawsze dysponujemy odpowiednimi zasobami czasowymi oraz zapleczem technicznym, aby obliczenia mogły zostać wykonane bezbłędnie, a tym samym dostarczać cennych wniosków wzbogacających doktorat. W związku z tym warto przekazać realizację usługi statystycznej profesjonalnej firmy badawczej.

Najlepsze agencje - takie jak Biostat® dysponują oprogramowaniem pozwalającym przeprowadzać testy statystyczne w sposób całkowicie zautomatyzowany. Poza tym platforma tego typu czuwa nam procesem kodowania oraz walidacji danych. Do minimum jest ponadto ograniczone ryzyko utraty zgromadzonych w systemie informacji, gdyż system obsługuje moduł automatycznego tworzenia kopii zapasowych. Dane o niskiej wartości statystycznej są natomiast na bieżąco usuwane.


Zaawansowane obliczenia statystyczne

Obliczenia statystyczne do prac naukowych w przypadku bardziej ambitnych studentów mogą obejmować także nieco bardziej zaawansowane testy. Warto rozważyć zwłaszcza wykonanie:

  • analiz regresji;
  • testów wariacji;
  • analiz koszykowych;
  • prognoz statystycznych;
  • testów t-Studenta;
  • testów s-Pearsona;
  • analiz korelacyjnych Rho Spearmana.


Graficzne opracowania statystyczne

W przypadku obliczeń do prac naukowych istotna jest nie tylko ich wartość merytoryczna, lecz także sposób prezentacji wyników. Najbardziej renomowane firmy badawcze dostarczają raport z analiz w postaci graficznych wykresów, tabel oraz ikonografik. Dzięki temu jest on zdecydowanie bardzie czytelny, a tym samym atrakcyjny dla czytelnika.


Podsumowanie

Nie narażaj się zatem na ryzyko popełnienia kosztownych w skutkach błędów na etapie prowadzenia analizy statystycznej do doktoratu. Podejmij decyzję o zleceniu tego typu usługi firmie badawczej Biostat®, posiadającej dedykowane oprogramowanie analityczne. Wówczas obrona pracy dyplomowej na piątkę będzie jedynie formalnością.

Obliczenia do prac naukowych – na czym należy się skupić?

 

Wszelkiego rodzaju analizy statystyczne, czy to z dziedziny medycyny, czy też z jakiejkolwiek innej specjalizacji, muszą uwzględniać kilka zasad. W jaki sposób przygotować się do badań? O czym należy pamiętać?

Analizy statystyczne – liczby są na drugim miejscu!

Może się to wydawać nieco paradoksalne, jednakże przy analizach statystycznych to nie liczby mają największe znaczenie. Żeby obliczenia do prac naukowych przyniosły oczekiwany skutek (były miarodajne i wnosiły nowe informacje) przede wszystkim trzeba skupić się na celu podejmowanego badania. To absolutnie konieczne! Bez dobrze opracowanej metody działania trudno będzie wykorzystać wyniki.

Dlatego przed rozpoczęciem badania należy rozpisać sobie wszelkie pytania, które mogą mieć znaczenie dla procesu badawczego. Nie można pomijać tego kroku. Wielu młodych badaczy sądzi, że wystarczy mieć ogólne założenia co do obliczeń do prac naukowych. Tak działają amatorzy, ponieważ wprawieni badacze zawsze jasno precyzują cele swoich badań – za każdym razem zapisują je na kartce.

Cierpliwość i brak wysnuwania przypuszczeń o wynikach

Przy wykonywaniu obliczeń do prac naukowych należy zachować dużo cierpliwości. To ważne, ponieważ pośpiech przyczynia się do odczuwania presji. Nawet jeśli naukowiec jest uważny i nie pomyli się w analizie statystycznej, stres związany z małą ilością czasu może spowodować złe wnioskowanie odnośnie uzyskanych wyników. Badacz musi być absolutnie obiektywny.

W żadnym wypadku nie można zakładać przed podjęciem obliczeń, że najprawdopodobniej uzyskane informacje będą zgadzały się z pewnymi tendencjami lub wyobrażeniami. Takie zachowanie sprzyja manipulowaniu wynikami – naukowcy zamiast szukać rozwiązania, szukają potwierdzenia swojej intuicji bądź erudycji.  Zdobyte w ten sposób informacje są zupełnie nieprzydatne.

 

Statystyka do habilitacji – czyli zyskaj pomoc w napisaniu doktoratu

Dysertacja doktorska musi jednak stanowić oryginalne rozwiązanie jakiegoś problemu naukowego lub artystycznego i wykazywać nie tylko wiedzę doktoranta, lecz również efekty jego badań – które niejednokrotnie wymagają wielu obliczeń statystycznych. Na szczęście współcześnie nie trzeba wszystkiego robić samemu – statystyką do habilitacji może się zająć profesjonalna firma.

 

Usługi statystyczne

Niemal każda praca naukowa musi posiadać rozdział dotyczący własnych badań – których zakres, wielkość i tematyka jest już uzależniona od kierunku studiów, tematu pracy oraz wyboru metodologii naukowej. Wiadomo jednak, że badania takie wymagają pewnych obliczeń statystycznych i analiz.


Analiza statystyki do habilitacji nie musi być jednak uciążliwa – teraz można się skupić przede wszystkim na temacie pracy, jej właściwym napisaniu i skonstruowaniu wniosków, zamiast na wykonywaniu uciążliwych obliczeń.

 

Statystyka do habilitacji

Profesjonalna firma może zająć się między innymi:

  • wykonywaniem badań statystycznych (w tym także - z zakrestu statystyki medycznej) na potrzeby danej pracy czy publikacji;
  • pomocą z zakresu statystyki na każdym etapie powstawania pracy;
  • wykonywaniem analiz statystycznych (co jest olbrzymią pomocą, gdy zebranych danych jest naprawę dużo!).


Firma może przeprowadzać zlecone badania, a następnie wykonywać obliczenia statystyczne i ich późniejsze analizy. Tworzy podsumowania, jak również bazy danych, do których doktorant może mieć w każdej chwili dostęp i na których może się opierać w trakcie tworzenia swojej pracy.


Pozwala to działać sprawniej i skupić się w całości na tym, co istotne. Przecież nie każdy doktorant musi się znać szczegółowo właśnie na statystyce – warto zatem zyskać w tej sferze odpowiednią, fachową pomoc.

 

Co zyskujesz?

Gotowa statystyka do habilitacji pomaga doktorantowi weryfikować hipotezy badawcze oraz uzyskiwać fachowe odpowiedzi na postawione w pracy pytania. Wszystkie podobne, zanalizowane przez firmę dane posiadają zwykle graficzne przedstawienia (dla lepszego ich zobrazowania) oraz szczegółowy opis.


Warto pamiętać, że doktorant zyskuje w ten sposób pewność, że badania i analizy przebiegły poprawnie – sam mógłby popełnić jakiś błąd (zwłaszcza przy wielu informacjach i zebranych danych), który w przypadku podobnych firm się nie zdarzy. Zadania wykonywane zaś są szybko – co również ma niebagatelne znaczenie.