Kompleksowe analizy danych

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

Statystyka do doktoratu

Profesjonalna pomoc w przeprowadzaniu analizy danych statystycznych dla doktorantów i naukowców


Statystyka w rękach doświadczonych ekspertów

Zespół naukowców pracujących w firmie badawczej BioStat® zaprasza doktorantów i naukowców do skorzystania z profesjonalnej pomocy i wsparcia w ramach projektów badawczych.

Rzetelnie przeprowadzona statystyka do doktoratu, realizowana z zaangażowaniem, pasją, za pomocą sprawdzonych narzędzi badawczych, to jeden z elementów sukcesu podczas obrony pracy doktorskiej.


Statystyka w ramach uniwersyteckich

Statystycy z BioStat®, dostosowując się do wymagań recenzentów i promotorów, zapewniają jednocześnie o najwyższej jakości wykonywanych analiz. Wykonując klasyczne metody analiz, jak:  

  • analizy opisowe,  
  • modele regresji,
  • analizy porównawcze,
  • analizy koszykowe,
  • analizy wariancji,
  • weryfikacje dynamiki zjawisk,
  • testy istotności statystycznej,
  • testy T-Studenta,
  • testy przeżywalności.

 

Statystyka w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat®

W naszym centrum statystyki posługujemy się sprawdzonym systemem w pracy badawczej. Wszystkie etapy badań prowadzone są rzetelnie. Zarówno projekt, gromadzenie danych jak i kluczowa statystyka do doktoratu, dzieli się na kolejne fazy projektu:

 

Profesjonalna statystyka do doktoratu przeprowadzana przez specjalistów z BioStat® lub za pomocą autorskich narzędzi przygotowanych do analizy danych statystycznych, sprawiają że prace naukowe stają się bardziej cenne i mają wyższą jakość eksploracyjną. Nasi eksperci zapewniają doktorantom pomoc także w przypadku chęci publikacji wyników prac naukowych i artykułów na łamach czasopism listy filadelfijskiej.

 

Doświadczenie i zaufanie do działań ekspertów BioStat®

Ponad 18 lat doświadczenia naszych ekspertów w dziedzinie badań statystycznych, współpraca z najlepszymi ośrodkami naukowymi w Polsce oraz ponad 1000 zrealizowanych badań sprawia, że oferta statystyki do doktoratu i prac naukowych  BioStat®, to godna uwagi propozycja dla naukowców. Badacz, który nierzadko ma ograniczony czas oraz nie posiada narzędzi do przeprowadzenia specjalistycznych analiz statystycznych, może, dzięki profesjonalnym analizom BioStat® oddalić ryzyko popełnienia błędu w pracy naukowej.  

 

Zapraszamy do osobistego kontaktu w sprawie prowadzenia analiz statystycznych do prac doktorskich i naukowych przez specjalistów BioStat®.

Tagi

analizy do doktoratu statystyka do doktoratu pomoc statystyczna analizy opisowe modele regresji analizy porównawcze analizy koszykowe analizy wariancji weryfikacje dynamiki zjawisk testy istotności statystycznej testy T-Studenta testy przeżywalności testy korelacyjne analizy statystyczne z gwarancją doktorat habilitacja

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są główne zalety korzystania z narzędzi analizy big data w badaniach rynkowych?

Analiza big data umożliwia przetwarzanie ogromnych ilości danych w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybsze i bardziej precyzyjne podejmowanie decyzji.

W jaki sposób firmy mogą wykorzystać analizę sentymentu do zrozumienia opinii klientów?

Analiza sentymentu ocenia emocje i opinie klientów na podstawie danych tekstowych, co pozwala firmom lepiej zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania.

Jakie są trendy w analizie rynkowej w erze cyfrowej?

Trendy to rosnące znaczenie e-commerce, analizy zachowań online, personalizacji ofert i wykorzystywania sztucznej inteligencji w marketingu.