Tag: proces badawczy

Narzędzia wykorzystywane w trakcie analizy danych

Przeprowadzając proces badawczy, należy pamiętać o nakierowaniu każdego etapu badania na główny cel całego projektu. Badacz na etapie analizy danych powinien wykazać się dystansem, który pozwoli mu na stawiania wiarygodnych wniosków, popartych danymi, a nie zaś pragnieniami czy przewidywaniami osób zaangażowanych w badanie. Podstawą dobrze zrealizowanego badania jest ponadto skonkretyzowany cel oraz zastosowanie w toku badania profesjonalnych narzędzi.

 

Narzędzia, które warto zastosować w procesie badawczym

Wśród podstawowych narzędzi, które wykorzystywane są do zrozumienia pozyskanych danych, warto wymienić:

  • średnią arytmetyczna,
  • odchylenie standardowe,
  • regresję,
  • określenie wielkości próby,
  • testowanie hipotez.

Niezależnie od wybranego narzędzia należy dołożyć wszelkiej staranności, aby wyeliminować możliwość popełnienia błędu, który może zaważyć na ostatecznym wyniku badania.

 

Średnia arytmetyczna a odchylenie standardowe

Jeśli chodzi o średnią arytmetyczną to jest to narzędzie łatwe w użyciu i pozwala na szybkie obliczenia, jednak jej zastosowanie często bywa niewystarczające. Natomiast odchylenie standardowe dostarczy informacji, jak szeroko dane wartości badanej wielkością zostały rozrzucone wokół jej średniej. Tym samym im mniejsza jest wartość odchylenia tym obserwacje są bardziej skupione wokół średniej. 

 

Funkcja regresji i określenia wartości próby

Regresja jest narzędziem wykorzystywanym w statystyce, które umożliwia zbadania związku występującego między poszczególnymi wielkościami danych. Jednocześnie metoda ta pozwala na prognozowanie nieznanych wartości jednych wielkości w odwołaniu do już rozpoznanych wartości. Natomiast rolą określenia wielkości próby jest umożliwienie efektywnego przebadania wybranej grupy bez konieczności badania każdej osoby przynależącej do danej grupy. W ostateczności pozyskane wyniki można przełożyć na całość badanej populacji.

 

Na co zwrócić uwagę wybierając narzędzie badawcze?

Ostatnim podstawowym narzędziem wykorzystywanym w procesie badawczym jest testowanie hipotez, które ma za zadanie ocenić, czy dane założenie jest prawdziwe dla badanego zbioru danych bądź populacji. Analiza danych jest etapem procesu, który wykorzystuje fachowe narzędzia, stosowane w odpowiedzi na:

  • postawiony cel badania,
  • charakter zgromadzonych danych,
  • ilość i jakość zgromadzonych danych,
  • potrzeby związane z dalszymi procesami badawczymi.

 

Czego wymaga dobra promocja?

Czasy się zmieniają

W świecie nastawionym na ciągły przepływ informacji docierających do nas poprzez różnorodne media bywa często, że poszczególne przekazy się gubią i tracą. W natłoku różnorodnych aplikacji na urządzenia mobilne, kolejnych nowinek technologicznych i najnowszych danych związanych z nimi ginie wiele intersujących produktów i usług, które nie mają szansy zwrócić na siebie uwagi konsumentów. Przedsiębiorcy borykają się z ogromną konkurencyjnością w sieci, która wymusza odpowiednie działania związane z pozycjonowaniem. Należy wziąć pod uwagę, że większość informacji o usługach, produktach i promocjach dociera do nas za pośrednictwem społeczności internetowej. Świat marketingu również ewoluuje w tym kierunku: niektóre uznane formy promocji nie są już tak skuteczne, jak bywały kiedyś.

 

Nowe media, nowy marketing

Dzisiaj promowanie produktu lub usługi w większym stopniu oznacza odpowiednie informowanie o nim, nastawione na bardzo konkretny target. W dużej mierze korzysta się z marketingu szeptanego, wykorzystuje kanały nowych mediów i próbuje budować długofalowe zaangażowanie klienta. Jednak dobór odpowiedniej strategii zależny jest od produktu, firmy i uwarunkowań po stronie potencjalnych usługobiorców. W rozpoznaniu potrzeb i wymagań tych ostatnich mogą nam pomóc różnorodne badania opinii i satysfakcji, rzetelnie przeprowadzane przez zewnętrzne firmy, których specjalizacja gwarantuje nam przede wszystkim wysoką użyteczność i wiarygodność wyników badań.

 

Badania opinii

Przy tworzeniu takiego dedykowanego projektu badawczego istotna jest ścisła współpraca między zleceniodawcą i zleceniobiorcą. Każda firma jest indywidualną jednostką w obrębie swojej branży. Jej rozwój zależy od różnych czynników, które wcale nie muszą dotyczyć pozostałych przedsiębiorstw z tej samej dziedzinie rynkowej. Produkt, którego dotyczyć ma projekt, jest innowacyjnym elementem o unikatowym charakterze i niepowtarzalnych cechach szczególnych. Dlatego istotnym standardem dla nas powinny być konsultacje na każdym etapie zlecanych badania. Kto lepiej niż my sami będzie potrafił nakreślić kontekst interpretacji danych uzyskanych w badaniu? Dzięki temu firma badawcza może lepiej służyć swoją wiedzą i doświadczeniem, co pozwoli nam na uzyskanie satysfakcjonujących rozpoznań i wniosków.

 

Jak to się robi?

Badania opinii wydają się niezwykle proste – wystarczy przecież zapytać ludzi, co lubią i czy podoba się im nasz produkt bądź usługa – jednak nic bardziej mylnego. Żeby uznać projekt badawczy za rzetelnie przeprowadzony, musi on opierać się na materiale pozyskanym od odpowiedniej ilości badanych, która jest reprezentatywna – czyli odpowiada przekrojowi społeczeństwa albo grupy, do której adresujemy planowaną kampanię i produkt. Dzięki temu będziemy w stanie rozpoznać, jak zestaw czynników sprawdza się najlepiej, wychwycimy istotne relacje pomiędzy tendencjami oraz poznamy motywacje pozytywnych i negatywnych reakcji. Możemy wówczas opracować odpowiednią kampanię promocyjną tak, by zmaksymalizować pozytywne wrażenia i zoptymalizować metody i kanały dystrybucji informacji.

 

Korzyści dodatkowe

Badania opinii dają możliwość wglądu w zdanie takiej ilości ludzi, jakiej nie dałyby nam inne metody. Warto przy okazji zaznaczyć, że często samo przeprowadzanie analizy jest rodzajem zabiegu marketingowego. Wyjściem do ludzi z propozycją i pokazaniem, że zależy nam na ich zdaniu. Dzięki temu nasza firma ma szanse na urealnić swój wizerunek, znaleźć się bliżej użytkowników, co pozwala na stworzenie pewnego podstawowego zaangażowania u potencjalnych klientów. Mając odpowiedni produkt i dając się poznać ludziom, dla których stanie się on częścią życia, kreślimy pozytywny obraz marki, która dba o klienta.