Tag: analiza rynku

Analizy rynku

Nasza oferta {star} obejmuje analizy rynku prowadzone głównie metodą desk reserach. Dowiedz się, co mamy do zaoferowania i poznaj korzyści {storm}

Analiza danych w świetle procesu badawczego

Jeśli spojrzeć na przebieg procesu badawczego {storm} można zauważyć, że w głównej mierze skupia się on na gromadzeniu, a później analizie danych, które zostały zebrane {star}

Kilka zasad dobrej analizy danych

W celu uskutecznienia swojego działania proponuje się przeprowadzenie analizy danych {star}, która pozwala na zaobserwowanie występujących zjawisk oraz określenie występujących pośród nich zależności {storm}

O czym należy pamiętać podczas analizy danych?

Jednym z kluczowych etapów badania {star} jest przeprowadzenie poprawnej analizy danych. Pozwoli to na wyciąganie maksymalnej ilości potrzebnych informacji, co przełoży się na ostateczny efekt badania {storm}