Kompleksowe analizy danych

Wieloletnie doświadczenie w realizacji badań statystycznych oraz sprawdzone metodologie pozwalają nam prowadzić profesjonalne analizy danych, niezależnie od dziedziny.

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

O nas

Jesteśmy firmą badawczą o wieloletnim doświadczeniu - oferujemy kompleksowe usługi zarówno z zakresu badania rynku, jak i statystycznej obsługi samych programów badawczych. Nasz zespół tworzą analitycy i badacze specjalizujący się m.in. w statystce, biostatystyce i data management/data mining, dysponujący autorskim oprogramowaniem badawczym i profesjonalnymi narzędziami statystycznymi oraz doświadczeniem zarówno w sferze naukowej, jak i biznesowej.

Ekspercki zespół
15 lat doświadczenia
Dochowanie standardów Master Journal List
Sprawne łączenie wiedzy naukowej i eksperckiej
Autorski system badawczy eCRF.bizTM
Współpraca z ponad 30 ośrodkami naukowymi
Doświadczenie w analizach dla medycynyh i farmacji
Obsługa 50 podmiotów farmaceutycznych

Dzięki temu od lat realizujemy rzetelne analizy statystyczne dla ośrodków akademickich, samodzielnych badaczy oraz podmiotów sektora biznesowego, a świadczona przez nas pomoc statystyczna dotyczy każdego etapu realizacji analizy danych – począwszy od doboru metodologii, hipotez i próby badawczej, poprzez przeprowadzenie właściwych testów, a kończąc na opracowaniu raportu oraz publikacji wyników w renomowanych czasopismach przy zachowaniu standardów Master Journal List. Oferujemy również fachowe konsultacje statystyczne.

analizy-danych.pl

Projektowanie badania

analizy-danych.pl

Pozyskiwanie danych

analizy-danych.pl

Analizy statystyczne

analizy-danych.pl

Opracowanie wyników oraz raport końcowy

Statystyka medyczna

Nasz autorski system eCRF to unikatowa na polskim rynku platforma badawcza, powstała z myślą o potrzebach sektora farmaceutycznego. Umożliwia zarządzanie całym procesem badawczym, eliminując papierowe kwestionariusze co z kolei pozwala na przyśpieszenie procesu badania i analizę danych na każdym etapie procesu. Platforma badawcza realizuje następujące zastosowania:

  • Badania kliniczne
  • Karta pacjenta
  • Badania obserwacji pacjenta
  • Rejestry medyczne
  • Badania market research

Dziedziny

Prowadzimy analizy i konsultacje dla badaczy, niezależnie od dziedziny którą się zajmują:

Statystyka
Ekonometria
Medycyna
Psychometria
Demografia
Psychologia i Socjologia statystyczna
Statystyka gospodarcza
Sekcja Biostatystyka