Kompleksowe analizy danych

Wieloletnie doświadczenie w realizacji badań statystycznych oraz sprawdzone metodologie pozwalają nam prowadzić profesjonalne analizy danych, niezależnie od dziedziny.

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

O nas

Jesteśmy firmą badawczą o wieloletnim doświadczeniu - oferujemy kompleksowe usługi zarówno z zakresu badania rynku, jak i statystycznej obsługi samych programów badawczych. Nasz zespół tworzą analitycy i badacze specjalizujący się m.in. w statystce, biostatystyce i data management/data mining, dysponujący autorskim oprogramowaniem badawczym i profesjonalnymi narzędziami statystycznymi oraz doświadczeniem zarówno w sferze naukowej, jak i biznesowej.

Ekspercki zespół
15 lat doświadczenia
Dochowanie standardów Master Journal List
Sprawne łączenie wiedzy naukowej i eksperckiej
Autorski system badawczy eCRF.bizTM
Współpraca z ponad 30 ośrodkami naukowymi
Doświadczenie w analizach dla medycynyh i farmacji
Obsługa 50 podmiotów farmaceutycznych

Dzięki temu od lat realizujemy rzetelne analizy statystyczne dla ośrodków akademickich, samodzielnych badaczy oraz podmiotów sektora biznesowego, a świadczona przez nas pomoc statystyczna dotyczy każdego etapu realizacji analizy danych – począwszy od doboru metodologii, hipotez i próby badawczej, poprzez przeprowadzenie właściwych testów, a kończąc na opracowaniu raportu oraz publikacji wyników w renomowanych czasopismach przy zachowaniu standardów Master Journal List. Oferujemy również fachowe konsultacje statystyczne.

analizy-danych.pl

Projektowanie badania

analizy-danych.pl

Pozyskiwanie danych

analizy-danych.pl

Analizy statystyczne

analizy-danych.pl

Opracowanie wyników oraz raport końcowy

Statystyka medyczna

Nasz autorski system eCRF to unikatowa na polskim rynku platforma badawcza, powstała z myślą o potrzebach sektora farmaceutycznego. Umożliwia zarządzanie całym procesem badawczym, eliminując papierowe kwestionariusze co z kolei pozwala na przyśpieszenie procesu badania i analizę danych na każdym etapie procesu. Platforma badawcza realizuje następujące zastosowania:

  • Badania kliniczne
  • Karta pacjenta
  • Badania obserwacji pacjenta
  • Rejestry medyczne
  • Badania market research

Dziedziny

Prowadzimy analizy i konsultacje dla badaczy, niezależnie od dziedziny którą się zajmują:

Statystyka
Ekonometria
Medycyna
Psychometria
Demografia
Psychologia i Socjologia statystyczna
Statystyka gospodarcza
Sekcja Biostatystyka

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest analiza danych?

Analiza danych to proces badawczy, w którym zbierane, przetwarzane i interpretowane są dane w celu uzyskania wiedzy, identyfikacji wzorców i zrozumienia istotnych informacji.

Jakie są główne kroki w procesie analizy danych?

Główne kroki w procesie analizy danych obejmują zbieranie danych, ich "czyszczenie" i przetwarzanie, eksploracyjną analizę, modelowanie, interpretację wyników oraz prezentację uzyskanych informacji.

Jakie są najważniejsze techniki analizy danych?

Istnieje wiele technik analizy danych, takich jak statystyka opisowa, analiza regresji, analiza skupień, drzewa decyzyjne, sztuczne sieci neuronowe i wiele innych, zależnie od celu analizy i dostępnych danych.

W jaki sposób analiza danych może być wykorzystana do podejmowania decyzji w biznesie?

Analiza danych umożliwia biznesom zrozumienie trendów rynkowych, identyfikację preferencji klientów, optymalizację procesów operacyjnych oraz prognozowanie wyników finansowych, co pomaga w podejmowaniu lepiej poinformowanych decyzji.

Jakie są wyzwania związane z analizą danych?

Wyzwania związane z analizą danych obejmują trudności w czyszczeniu i przetwarzaniu dużych zbiorów danych, konieczność zachowania prywatności danych, ryzyko błędów interpretacyjnych oraz potrzebę ciągłego dostosowywania się do dynamicznych warunków rynkowych i technologicznych.