Kompleksowe analizy danych

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

Opracowania statystyczne

Kompleksowa oferta przygotowana przez najlepszych specjalistów z dziedziny statystyki, w zakresie wsparcia dla przygotowania opracowań statystycznych zaawansowanych projektów badawczych, prac naukowych jak działań biznesowych.
 

Praca ekspertów centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®

Opracowania statystyczne ekspertów BioStat® to kompleksowe działania obejmujące przygotowanie materiału badawczego, analizę jak i opracowanie końcowego raportu z badań. Specjaliści z dziedzin takich jak: analiza matematyczna, biotechnologia, ekonomia, statystyka medyczna, matematyka stosowana czy też analiza matematyczna umożliwia rzetelną realizację badań statystycznych w wielu branżach biznesowych. Przenosząc metody naukowe na pole biznesu staramy się dopasować do wymogów zleceniodawcy.


Etapy procesu badawczego realizowane przez ekspertów

Skuteczne opracowania statystyczne w BioStat® są przygotowywane na poziomie kilku etapów:

 1. opracowanie planu analizy statystycznej i protokołu badawczego,
 2. dobór metody losowania próby badawczej,
 3. randomizację danych,
 4. przygotowanie kwestionariuszy ankiet CRF,
 5. opracowanie projektu bazy danych,
 6. dobór metody analizy statystycznej.

 

 1. zbudowanie ostatecznej bazy danych wykorzystanej do badań,
 2. konstruowanie badań w systemie elektronicznym,
 3. monitorowanie i kontrolę nad wprowadzanymi danymi,
 4. przygotowywanie danych do wielopoziomowej analizy statystycznej,
 5. graficzne opracowanie wyników badań.

 

 1. przeprowadzane są jednowymiarowe i wielowymiarowe analizy danych,
 2. wykorzystuje się modele statystyczne, testy i korelacje,
 3. stosowane są analizy przejściowe wraz z raportem,
 4. wykorzystywane są modele analizy przeżycia.
   

Standardy i wymagania w procesie badawczym

Dostosowanie standardów i wymagań dotyczących opracowań statystycznych jest jednym z podstawowych zadań realizowanych przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®. Przejrzyste raporty badawcze wykonane dla środowisk biznesowych mogą usprawnić pracę przedsiębiorstwa i wspomóc jego rozwój oraz osiąganie coraz wyższych celów. Specjaliści BioStat® wykonują raporty w postaci przejrzystych tabel i wykresów, z pomocą których można wygodnie objaśniać zakres i wyniki prac badawczych.


Eksperci BioStat® dla naukowców

Opracowania statystyczne BioStat® dla samodzielnych naukowców i zespołów badawczych otrzymują także wsparcie w ramach przygotowań do publikacji w czasopismach obecnych na Master Journal List (liście filadelfijskiej). Wspieramy także naukowców podczas wykonywania konspektów z przeprowadzonych badań do kongresów naukowych, wykładów i konferencji.

Tagi

opracowania statystyczne analizy danych analizy statystyczne statystyka medyczna pomoc statystyczna statystyka do prac naukowych usługi statystyczne analizy danych statystycznych analizy statystyczne z gwarancją analizy do doktoratu raportowanie wyników

Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób firmy mogą wykorzystać dane demograficzne w analizie rynkowej?

Dane demograficzne pomagają identyfikować grupy docelowe na podstawie cech takich jak wiek, płeć, dochody itp., co ułatwia dostosowanie strategii marketingowej.

Jakie są kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) w analizie rynkowej?

Kluczowe wskaźniki to udział w rynku, wskaźniki wzrostu, wskaźniki zadowolenia klienta, wskaźniki konwersji i koszty akwizycji klienta.

Jakie są główne etapy przeprowadzania badania rynku?

Etapy to określenie celów badania, projektowanie badania, zbieranie danych, analiza danych i prezentacja wyników.