Kompleksowe analizy danych

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

Obliczenia do prac naukowych

 

Każdy student oraz doktorant przygotowujący pracę dyplomową powinien rozważyć możliwość wykonania analiz statystycznych danych pozyskanych w ramach części empirycznej. Obliczenia do prac naukowych są zazwyczaj bardzo dobrze widziane przez osobę promotora oraz recenzenta, gdyż wpływają pozytywnie na wartość merytoryczną doktoratu.


Opracowania statystyczne – samodzielnie czy przez firmę badawczą?

Testy statystyczne na danych empirycznych można wykonać zarówno na własną rękę, albo też zlecić tego typu zadanie zewnętrznej firmie zajmującej się profesjonalną analizą. W pierwszym przypadku konieczne jest jednak posiadanie co najmniej podstawowej wiedzy z zakresu statystyki, co umożliwi przeprowadzenie elementarnych obliczeń. Najłatwiej będzie zapewne samodzielnie wykonać analizy korelacyjne oraz testy z wykorzystaniem modeli statystyki opisowej.

Niestety nie zawsze dysponujemy odpowiednimi zasobami czasowymi oraz zapleczem technicznym, aby obliczenia mogły zostać wykonane bezbłędnie, a tym samym dostarczać cennych wniosków wzbogacających doktorat. W związku z tym warto przekazać realizację usługi statystycznej profesjonalnej firmy badawczej.

Najlepsze agencje - takie jak Biostat® dysponują oprogramowaniem pozwalającym przeprowadzać testy statystyczne w sposób całkowicie zautomatyzowany. Poza tym platforma tego typu czuwa nam procesem kodowania oraz walidacji danych. Do minimum jest ponadto ograniczone ryzyko utraty zgromadzonych w systemie informacji, gdyż system obsługuje moduł automatycznego tworzenia kopii zapasowych. Dane o niskiej wartości statystycznej są natomiast na bieżąco usuwane.


Zaawansowane obliczenia statystyczne

Obliczenia statystyczne do prac naukowych w przypadku bardziej ambitnych studentów mogą obejmować także nieco bardziej zaawansowane testy. Warto rozważyć zwłaszcza wykonanie:


Graficzne opracowania statystyczne

W przypadku obliczeń do prac naukowych istotna jest nie tylko ich wartość merytoryczna, lecz także sposób prezentacji wyników. Najbardziej renomowane firmy badawcze dostarczają raport z analiz w postaci graficznych wykresów, tabel oraz ikonografik. Dzięki temu jest on zdecydowanie bardzie czytelny, a tym samym atrakcyjny dla czytelnika.


Podsumowanie

 

Nie narażaj się zatem na ryzyko popełnienia kosztownych w skutkach błędów na etapie prowadzenia analizy statystycznej do doktoratu. Podejmij decyzję o zleceniu tego typu usługi firmie badawczej Biostat®, posiadającej dedykowane oprogramowanie analityczne. Wówczas obrona pracy dyplomowej na piątkę będzie jedynie formalnością.

Tagi

opracowania statystyczne obliczenia do prac naukowych obliczenia do doktoratu opracowania statystyczne do prac naukowych obliczenia statystyczne obliczenia do habilitacji statystyka do doktoratu statystyska do habilitacji

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są najczęściej używane metody obliczeń statystycznych w badaniach naukowych?

Najczęściej stosowane metody to testy statystyczne (takie jak test t-Studenta, test chi-kwadrat), analiza wariancji (ANOVA), regresja statystyczna, analiza skupień, oraz metody bayesowskie.

Jak obliczenia statystyczne wspomagają proces badawczy?

Obliczenia statystyczne pozwalają na przekształcenie surowych danych w zrozumiałą wiedzę naukową, umożliwiają ocenę istotności statystycznej wyników, oraz wspierają naukowców w wyciąganiu poprawnych wniosków na podstawie zebranych danych.

Ile trwa przeprowadzenie obliczeń statystycznych?

Czas realizacji zależy od złożoności projektu. Skontaktuj się z nami na statystyka@biostat.com.pl