Tag: statystyska do habilitacji

Obliczenia do prac naukowych

 

Każdy student oraz doktorant przygotowujący pracę dyplomową powinien rozważyć możliwość wykonania analiz statystycznych danych pozyskanych w ramach części empirycznej. Obliczenia do prac naukowych są zazwyczaj bardzo dobrze widziane przez osobę promotora oraz recenzenta, gdyż wpływają pozytywnie na wartość merytoryczną doktoratu.


Opracowania statystyczne – samodzielnie czy przez firmę badawczą?

Testy statystyczne na danych empirycznych można wykonać zarówno na własną rękę, albo też zlecić tego typu zadanie zewnętrznej firmie zajmującej się profesjonalną analizą. W pierwszym przypadku konieczne jest jednak posiadanie co najmniej podstawowej wiedzy z zakresu statystyki, co umożliwi przeprowadzenie elementarnych obliczeń. Najłatwiej będzie zapewne samodzielnie wykonać analizy korelacyjne oraz testy z wykorzystaniem modeli statystyki opisowej.

Niestety nie zawsze dysponujemy odpowiednimi zasobami czasowymi oraz zapleczem technicznym, aby obliczenia mogły zostać wykonane bezbłędnie, a tym samym dostarczać cennych wniosków wzbogacających doktorat. W związku z tym warto przekazać realizację usługi statystycznej profesjonalnej firmy badawczej.

Najlepsze agencje - takie jak Biostat® dysponują oprogramowaniem pozwalającym przeprowadzać testy statystyczne w sposób całkowicie zautomatyzowany. Poza tym platforma tego typu czuwa nam procesem kodowania oraz walidacji danych. Do minimum jest ponadto ograniczone ryzyko utraty zgromadzonych w systemie informacji, gdyż system obsługuje moduł automatycznego tworzenia kopii zapasowych. Dane o niskiej wartości statystycznej są natomiast na bieżąco usuwane.


Zaawansowane obliczenia statystyczne

Obliczenia statystyczne do prac naukowych w przypadku bardziej ambitnych studentów mogą obejmować także nieco bardziej zaawansowane testy. Warto rozważyć zwłaszcza wykonanie:

  • analiz regresji;
  • testów wariacji;
  • analiz koszykowych;
  • prognoz statystycznych;
  • testów t-Studenta;
  • testów s-Pearsona;
  • analiz korelacyjnych Rho Spearmana.


Graficzne opracowania statystyczne

W przypadku obliczeń do prac naukowych istotna jest nie tylko ich wartość merytoryczna, lecz także sposób prezentacji wyników. Najbardziej renomowane firmy badawcze dostarczają raport z analiz w postaci graficznych wykresów, tabel oraz ikonografik. Dzięki temu jest on zdecydowanie bardzie czytelny, a tym samym atrakcyjny dla czytelnika.


Podsumowanie

Nie narażaj się zatem na ryzyko popełnienia kosztownych w skutkach błędów na etapie prowadzenia analizy statystycznej do doktoratu. Podejmij decyzję o zleceniu tego typu usługi firmie badawczej Biostat®, posiadającej dedykowane oprogramowanie analityczne. Wówczas obrona pracy dyplomowej na piątkę będzie jedynie formalnością.