Tag: analiza danych medycznych

Statystyka medyczna

 

Pracujesz w branży medycznej lub farmaceutycznej? Nasza firma wychodzi Ci naprzeciw z profesjonalną usługą analizy statystycznej. Specjalizujemy się w obliczeniach realizowanych na podstawie danych uzyskanych w ramach badań obserwacyjnych, klinicznych oraz kliniczno-kontrolnych. Tworzymy także opracowania na bazie danych pozyskanych w toku badań marketingowych oraz analizy rynku medycznego.

Statystyka w kontekście marketingowym

Jeżeli chcesz zlecić nam badania statystyczne dotyczące procesów marketingowych, możemy dla Ciebie określić:

 • aktualny kapitał marki na rynku,

 • efektywność przedstawicieli medycznych oraz pracowników personalu medycznego,

 • wskaźnik migracji klientów/pacjentów do podmiotów konkurencyjnych,

 • sytuację finansową przedsiębiorstw konkurencyjnych,

 • trendy mające miejsce w branży medycznej/farmaceutycznej,

 • prognozy dotyczące rozwoju wybranego sektora,

 • poziom rozpoznawalności poszczególnych marek leków czy suplementów,

 • skuteczność prowadzonej kampanii reklamowej.

 

Jakie rozwiązania stosujemy? Poznaj naszą strategię działań

W naszym rozumieniu statystyka medyczna to taka dziedzina, która wymaga jednoczesnego spojrzenia z biznesowego oraz naukowego punktu widzenia. Staramy się zatem umiejętnie łączyć wiedzę i doświadczenie w tych dwóch obszarach. Każda przeprowadzona przez nas analiza danych opiera się dzięki temu na sprawdzonej metodologii, a zarazem jest przygotowywana w ten sposób, aby możliwe było łatwe zaimplementowanie uzyskanych wniosków w procesach biznesowych. Nasze opracowania wielokrotnie zasłużyły sobie na publikację w prestiżowych czasopismach branżowych – w tym zaliczanych do listy filadelfijskiej.

W zakres realizowanych przez nas usług wchodzą obliczenia odnoszące się zarówno do testów parametrycznych, jak i nieparametrycznych. Możesz nam zlecić między innymi przeprowadzenie:

 • prognoz statystycznych,

 • analizy korelacyjnej,

 • testów istotności statystycznej,

 • analizy regresji,

 • testów wariancji oraz kowariancji,

 • analizy różniczkowej,

 • testów koszykowych,

 • testów przeżywalności,

 • analizy skuteczności i bezpieczeństwa leków,

 • określenia prawdopodobieństwa wystąpienia skutków ubocznych stosowania leków lub podjęcia terapii medycznej,

 • testów w oparciu o model Churn,

 • analizy skupień,

 • równań strukturalnych,

 • modeli scrolingowych.

 

Nowoczesne podejście do statystyki medycznej

Jesteśmy świadomi tego, że nawet nasze wieloletnie (ponad 14-letnie) doświadczenie w obszarze analizy danych medycznych nie gwarantuje przeprowadzenia obliczeń wolnych od błędów w błyskawicznym czasie. Dlatego wykorzystujemy nowoczesne oprogramowanie wspierające realizację badań statystycznych. Jest to nasz autorski system eCRF, który pozwala między innymi na automatyczne raportowanie wyników, bieżącą walidację oraz wykonywanie testów jakości gromadzonych danych, a także cykliczne tworzenie kopii zapasowych.

 

Jeżeli chcesz zatem zadbać o konkurencyjność reprezentowanej firmy z branży medycznej, zwróć się wówczas do nas z zapytaniem ofertowym. Współpracujemy zarówno z przedstawicielami nauki, jak i biznesu. Oferujemy pełną realizację badań statystycznych, pojedyncze obliczenia, weryfikację poprawności danych, jak i konsultacje analityczne.

 

Wyróżnia nas:

 • Ponad 14 lat doświadczenia,

 • Umiejętność integracji wiedzy naukowej oraz biznesowego doświadczenia,

 • Posługiwanie się autorską platformą eCRF do obliczeń statystycznych,

 • Ponad 500 publikacji w czasopismach naukowych,

 • Ponad 1000 projektów zrealizowanych dla podmiotów z branży medycznej i farmaceutycznej. 

Statystyka w służbie medycynie

 

Medycyna to nauka, bez której nikt z nas nie wyobraża sobie przyszłości. Dlatego też niezwykle ważne jest to, aby się rozwijała. A to nie byłoby możliwe, gdyby nie liczne badania naukowe – także badania statystyczne. Dlatego też nie powinniśmy sprowadzać ich tylko do badań rynkowych służących sferze gospodarczej.

 

Badania, które pomagają „leczyć” świat

 

Tak jak badania prowadzone w gabinecie lekarskim pozwalają leczyć pacjenta w sposób optymalny, tak analizy danych medycznych wykonywane przez firmy  badawcze pomagają medycynie jeszcze lepiej służyć ludzkości. Zbieranie danych dotyczących objawów chorób, opieki nad pacjentem czy dobranych metod leczenia ma niezwykle szeroki kontekst. Pozwala bowiem lekarzom lepiej kierować kolejnymi pacjentami z tymi samymi objawami.

 

Rozwój wiedzy medycznej

 

O analizach danych medycznych bardzo często mówi się w kontekście indywidualnej pomocy pacjentom. Tymczasem statystyka odgrywa ogromną rolę w rozwoju medycyny w ogóle. Obserwacja oraz rejestracja i analiza danych są wręcz fundamentem rozwoju wiedzy medycznej. Systematyzują teorię, wspierają kliniczne badania naukowe oraz pomagają zdobywać nową wiedzę. Poza tym  gromadzenie danych sprzyja komunikacji pomiędzy różnymi pracownikami służb medycznych.

 

Dane, które mówią więcej niż słowa

 

Osoby zajmujące się statystyką na co dzień wiedzą doskonale, jak bogatym jest statystyczny język. Pozwala on opisać zjawisko niezwykle dokładnie, ubierając je w znaczenia, które niekiedy trudno jest przedstawić za pomocą słów. Co więcej dzięki statystyce możliwe staje się wychwycenie odchyleń w oczekiwanej tendencji, pod warunkiem jednak, że gromadzenie informacji ma charakter ciągły w dłuższej perspektywie czasowej.

 

Statystyka a farmacja

 

Medycyna nie mogłaby rozwijać się, gdyby nie statystyka. Farmacja też. Również w tej dziedzinie badania statystyczne odgrywają niezwykle ważną rolę. To dzięki nim możliwe staje się na przykład zbadanie stabilności produktu leczniczego czy ustalenie skutecznej kampanii reklamowej. Aby móc podjąć skuteczne działania promocyjne, trzeba najpierw zbadać rynek i dowiedzieć się, czego klienci potrzebują. I do tego właśnie służy statystyka. Farmacja natomiast dzięki niej ma tak dynamiczny charakter.

 

Medycyna nie może stać w miejscu. Jej rolą jest nieustanny rozwój, by służyć człowiekowi. Dlatego też musi czerpać z dostępnych źródeł, w tym właśnie ze statystyki. I podobnie jest z farmacją, która dzięki statystyce osiąga coraz wyższy poziom rozwoju, a tym samym coraz lepiej służy człowiekowi.