Biostat. More than statistics.

Metody badania rynku medycznego

statystyka medyczna

Badania rynku medycznego to dla firm z branży sposób na to, by w sektorze tym być konkurencyjnym. Metod ich przeprowadzania jest jednak wiele i dobór zależy m.in. od tego, jaki jest ich cel, jaką grupę chce się poddać badaniu oraz jak dokładne odpowiedzi na zadane pytania chce się uzyskać.

Badania ankietowe

Głównymi technikami przeprowadzania badań rynku medycznego (oraz w wielu innych branżach) są metody i takie jak CAWI czy CATI. Obecnie największą popularnością cieszy się przede wszystkim technika CAWI, czyli Computer Assisted Web Interview. Jej główną zaletą jest fakt, że pozwala na przeprowadzenie badania rynku medycznego na dużej grupie osób. Dodatkowo wykorzystanie ankiet online prowadzi do uzyskiwania wyników w naprawdę krótkim czasie.

CATI to natomiast wywiady telefoniczne, które również wspierane są wykorzystaniem komputerów. Niezbędne jest dodatkowo skorzystanie z pomocy ankietera, musi być on jednak odpowiednio przeszkolony, by nie zniechęcić rozmówcy i jednocześnie uzyskać odpowiedzi na wszystkie postawione pytania.

Badania tajemniczego klienta

Kolejną metodą badania rynku medycznego jest skorzystanie z usług tzw. tajemniczego klienta. Polega ona na wcieleniu się w rolę klienta placówki i obserwację, jak realizowane są działania sprzedażowe oraz z zakresu obsługi.

Technika ta ma wiele zalet, przy czym osoba oddelegowana do tej roli musi być odpowiednio przygotowana, aby uzyskała rzetelne informacje. W przypadku badań rynku medycznego, można dzięki niej sprawdzać m.in. jakość obsługi na recepcji czy jakość opieki medycznej.

Desk research

Metodą cieszącą się dużą popularnością jest również desk research, która opiera się na analizowaniu ogólnodostępnych informacji. Często stanowi ona preludium do właściwych badań, pozwala bowiem dociec, czy już wcześniej ktoś szukał odpowiedzi na zadane pytania.

Jedną z zalet desk research jest oszczędność kosztów, dlatego mogą z niej korzystać firmy z mniejszym budżetem.

Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI)

Techniką opierającą się na bezpośredniej rozmowie z respondentem jest Indywidualny Wywiad Pogłębiony. W przypadku badań rynku medycznego ma ona naprawdę szereg zalet, eliminuje bowiem negatywny wpływ grupy, co pozwala uzyskać naprawdę rzetelne wyniki. Bardzo często wykorzystuje się ją w grupach respondentów, którzy są trudniej dostępni, np. ekspertach z danej dziedziny.

Testy konsumenckie

Badanie rynku medycznego musi obejmować również testy konsumenckie produktów, które mają zostać wprowadzone na rynek. Sprawdza się w nich choćby takie kryteria, jak wygląd opakowania suplementu diety czy leku. Również taki czynnik może mieć bowiem wpływ na to, czy konsument ostatecznie zwróci na produkt uwagę i wybierze go spośród dziesiątek innych z danej kategorii.

Jak widać metod badania rynku medycznego jest naprawdę wiele i co istotne, można je ze sobą łączyć, aby uzyskiwać najbardziej miarodajne wyniki. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w zakresie ich przeprowadzania, zachęcamy do skorzystania z fachowego wsparcia Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®, które od 16 lat zajmuje się ich przeprowadzaniem.

Zobacz także

Tagi

analiza danych medycznych analizy rynku medycznego analizy danych medycznych

Najczęściej zadawane pytania

Czym charakteryzuje się technika CAWI?

CAWI polega na przeprowadzaniu ankiet online, co umożliwia zbieranie danych od dużej grupy respondentów w krótkim czasie. Jest to metoda często wykorzystywana w badaniach rynku medycznego.

W jaki sposób przebiegają badania tajemniczego klienta w branży medycznej?

Badania tajemniczego klienta polegają na obserwacji działań sprzedażowych i obsługi w placówkach medycznych. Osoba oddelegowana do tej roli wciela się w rolę klienta, aby ocenić jakość obsługi i opieki medycznej.

Dlaczego warto stosować Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI) w badaniach rynku medycznego?

IDI eliminują negatywny wpływ grupy respondentów i pozwalają uzyskać rzetelne wyniki. Jest to szczególnie przydatne w przypadku grup trudniej dostępnych, takich jak eksperci z danej dziedziny.