Metody badania rynku medycznego
Biostat. More than statistics.

Metody badania rynku medycznego

Badania rynku medycznego to dla firm z branży sposób na to, by w sektorze tym być konkurencyjnym. Metod ich przeprowadzania jest jednak wiele i dobór zależy m.in. od tego, jaki jest ich cel, jaką grupę chce się poddać badaniu oraz jak dokładne odpowiedzi na zadane pytania chce się uzyskać.

Badania ankietowe

Głównymi technikami przeprowadzania badań rynku medycznego (oraz w wielu innych branżach) są metody i takie jak CAWI czy CATI. Obecnie największą popularnością cieszy się przede wszystkim technika CAWI, czyli Computer Assisted Web Interview. Jej główną zaletą jest fakt, że pozwala na przeprowadzenie badania rynku medycznego na dużej grupie osób. Dodatkowo wykorzystanie ankiet online prowadzi do uzyskiwania wyników w naprawdę krótkim czasie.

CATI to natomiast wywiady telefoniczne, które również wspierane są wykorzystaniem komputerów. Niezbędne jest dodatkowo skorzystanie z pomocy ankietera, musi być on jednak odpowiednio przeszkolony, by nie zniechęcić rozmówcy i jednocześnie uzyskać odpowiedzi na wszystkie postawione pytania.

Badania tajemniczego klienta

Kolejną metodą badania rynku medycznego jest skorzystanie z usług tzw. tajemniczego klienta. Polega ona na wcieleniu się w rolę klienta placówki i obserwację, jak realizowane są działania sprzedażowe oraz z zakresu obsługi.

Technika ta ma wiele zalet, przy czym osoba oddelegowana do tej roli musi być odpowiednio przygotowana, aby uzyskała rzetelne informacje. W przypadku badań rynku medycznego, można dzięki niej sprawdzać m.in. jakość obsługi na recepcji czy jakość opieki medycznej.

Desk research

Metodą cieszącą się dużą popularnością jest również desk research, która opiera się na analizowaniu ogólnodostępnych informacji. Często stanowi ona preludium do właściwych badań, pozwala bowiem dociec, czy już wcześniej ktoś szukał odpowiedzi na zadane pytania.

Jedną z zalet desk research jest oszczędność kosztów, dlatego mogą z niej korzystać firmy z mniejszym budżetem.

Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI)

Techniką opierającą się na bezpośredniej rozmowie z respondentem jest Indywidualny Wywiad Pogłębiony. W przypadku badań rynku medycznego ma ona naprawdę szereg zalet, eliminuje bowiem negatywny wpływ grupy, co pozwala uzyskać naprawdę rzetelne wyniki. Bardzo często wykorzystuje się ją w grupach respondentów, którzy są trudniej dostępni, np. ekspertach z danej dziedziny.

Testy konsumenckie

Badanie rynku medycznego musi obejmować również testy konsumenckie produktów, które mają zostać wprowadzone na rynek. Sprawdza się w nich choćby takie kryteria, jak wygląd opakowania suplementu diety czy leku. Również taki czynnik może mieć bowiem wpływ na to, czy konsument ostatecznie zwróci na produkt uwagę i wybierze go spośród dziesiątek innych z danej kategorii.

Jak widać metod badania rynku medycznego jest naprawdę wiele i co istotne, można je ze sobą łączyć, aby uzyskiwać najbardziej miarodajne wyniki. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w zakresie ich przeprowadzania, zachęcamy do skorzystania z fachowego wsparcia Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®, które od 16 lat zajmuje się ich przeprowadzaniem.

Obliczenia do prac naukowych – na czym należy się skupić? Analizy danych na temat konkurencji Badania statystyczne przynoszą szereg korzyści Badania znajomości marki i ich znaczenie w biznesie Badania statystyczne w naszej codzienności Statystyka w służbie medycynie Pomoc statystyczna z zakresu statystyki medycznej Dlaczego warto skorzystać z usług statystycznych i czego mogą one dotyczyć? Jak wygląda prawidłowy przebieg analizy rynku medycznego? W jakim celu warto ją przeprowadzić? Statystyka do habilitacji – czyli zyskaj pomoc w napisaniu doktoratu Statystyka - jedna dziedzina wiedzy, a wiele możliwości Dlaczego warto zlecić agencji analizy statystyczne do publikacji? Badania i analizy rynku poprzez aplikacje do ankietyzacji Analiza danych w świetle procesu badawczego Kilka informacji o statystyce Kilka zasad dobrej analizy danych Analiza danych medycznych - badania satysfakcji pacjentów O zarządzaniu danymi klinicznymi O czym należy pamiętać podczas analizy danych? Statystyka fundamentem każdej dziedziny Narzędzia wykorzystywane w trakcie analizy danych Czego wymaga dobra promocja? Analizy statystyczne - wspólne pole medycyny i statystyki Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – potrzeby lekarzy i pacjentów Konsultacje z lekarzem rodzinnym online. Diagnoza przez Internet. Czym jest e-Recepta? Analiza rynku. Działania specjalistów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® Na czym polegają badania kliniczne wyrobów medycznych? Ankiety online w działalności małych firm Metody badania rynku medycznego Ankiety – podstawowe informacje 110 uderzeń na minutę, mam tachykardię? Analizy statystyczne rozwiązaniem dla biznesu Badania satysfakcji klienta – 4 istotne aspekty Jak mierzyć satysfakcję i lojalność klientów? Ból serca - jak go zdefiniować? Tabletka poronna – podstawowa wiedza