Biostat. More than statistics.

Badania znajomości marki i ich znaczenie w biznesie

badania marki

 

Tworząc swoją strategię marketingową i planując działania, firmy potrzebują informacji na temat tego, czy i w jakim stopniu marka jest rozpoznawalna. Niezbędna jest wiedza na temat tego, czy konsumenci znają markę, czy ją kojarzą i czy wybierają ją w pierwszej kolejności, czy może jako alternatywną opcję. Aby uzyskać te informacje, firmy sięgają po analizy znajomości marki. Przeprowadzają je same bądź zlecają tego typu działania firmom, które w takich badaniach się specjalizują.

Wartość uzyskanych danych

Takie badania klienta muszą być przeprowadzane na odpowiednio wybranej populacji. Trzeba respondentów dobrać tak, by końcowe dane były wiarygodne. Niezbędne jest również zastosowanie odpowiedniej metodyki badań. Najbardziej popularna to CATI, polegająca na przeprowadzaniu wywiadów telefonicznych. Pozwala szybko uzyskać niezbędne informacje i jest bardzo efektywna. Oprócz pytań testowych można zadawać ankietowanym pytania otwarte. Dzięki temu otrzymuje się pełen obraz świadomości marki.

Znajomość marki w zarządzaniu

Komu wiedza na temat znajomości marki wśród klientów jest potrzebna? Z pewnością osobom, które zarządzają firmą. Uzyskane informacje konfrontują oni ze swoim wyobrażeniem i planami w zakresie zarządzania. Znając stan faktyczny mają punkt wyjścia do zmian bądź utrwalania obecnego wizerunku marki i jej świadomości. Pozwala to na zaplanowanie efektywnej strategii zarządzania, która trafi do pożądanej grupy odbiorców i będzie wpływać na ich działania i wybory.

Problem konkurencyjności

Współczesny rynek wygląda tak, że konsumenci mają ogromne pole wyboru. W jednej kategorii produktowej znajduje się tak wiele mało zróżnicowanego asortymentu, że trudno jest kierować się przy wyborze jedynie ceną bądź jakością. Firmy muszą cały czas walczyć o swojego odbiorcę. Jego decyzje zakupowe mogą być zmienne lub utrwalać się, zatem producenci dążą do tego by nie tylko pozyskać konsumenta, ale również do tego by był on lojalny. Marka, która jest mu znana, zostanie przez niego wybrana z większym prawdopodobieństwem i chętniej do niej w przyszłości powróci.

Zważając na przedstawione powyżej informacje nietrudno zauważyć, iż badaniom znajomości marki przyświeca nie tylko chęć zdobycia informacji o własnej marce. To również sposób na uzyskanie wiedzy o konkurentach i poznanie obszarów, na których można z nimi rywalizować. Dzięki badaniom klienta otrzymuje się informacje związane bezpośrednio z momentem decydującym w sytuacji dokonywania zakupów. Dlatego znaczenie tego typu badań jest w zarządzaniu firmą bezcenne.

Tagi

badania marki analiza marki analiza znajomości marki badania świadomości marki badania znajomości marki

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego warto przeprowadzić analizę znajomości marki w procesie tworzenia strategii marketingowej?

Analizy znajomości marki są istotne, ponieważ dostarczają informacji na temat stopnia rozpoznawalności marki, świadomości konsumenckiej i preferencji zakupowych, co pomaga w planowaniu skutecznych działań marketingowych.

Jakie wyzwania stawia współczesny rynek?

Współczesny rynek charakteryzuje się ogromnym polem wyboru dla konsumentów. Firmy muszą konkurować o uwagę i lojalność klienta, zwłaszcza w kategoriach produktowych o dużym asortymencie. To sprawia, że znajomość marki staje się kluczowym elementem w walce o klienta.

Dlaczego badania znajomości marki są istotne nie tylko dla zdobywania informacji o własnej marce, ale także w kontekście konkurencji?

Badania znajomości marki nie tylko dostarczają informacji o własnej marce, ale również pozwalają na zrozumienie konkurencji i identyfikację obszarów rywalizacji. Są kluczowym narzędziem do uzyskania informacji związanych z decyzjami zakupowymi konsumentów, co ma istotne znaczenie w zarządzaniu firmą. Dzięki obserwacji konkurencji nie zostaniesz z tyłu.