Biostat. More than statistics.

Analizy danych na temat konkurencji

analiza danych

 

Pragniesz osiągnąć spektakularny sukces na rynku w swojej branży? Koniecznie powinieneś więc podpatrywać działania wdrażane przez podmioty konkurencyjne. Zdołasz dzięki temu uniknąć ryzyka kosztownych w skutkach błędów, a także naśladować sprawdzone rozwiązania. Przeczytaj poniższy artykuł, dzięki czemu dowiesz się w jaki sposób prowadzi się tego rodzaju badania i jakie korzyści zdołasz dzięki temu osiągnąć.

Czego może dotyczyć analiza danych?

Analiza konkurencji stanowi ogół działań służących uzyskaniu wsparcia pod kątem właściwego planowania decyzji biznesowych. Wiedza o działaniach podmiotów z otoczenia rynkowego pozwala rozpoznać pozycję firmy względem konkurentów, a także uzyskać wiedzę na temat ich działań, celów strategicznych czy stosowanych standardów.

Dzięki przeprowadzeniu analizy danych otoczenia rynkowego można uzyskać nieocenione wsparcie w zakresie planowania strategii biznesowej, zwłaszcza w obszarze działań marketingowych. Tym samym możliwe staje się właściwe zoptymalizowanie budżetu, a także maksymalizacja osiąganych zysków.

Analiza danych na temat konkurencji – stosowane techniki

Wykonanie analizy konkurencji warto potraktować w sposób kompleksowy, tak aby uzyskane wyniki były w jak największym stopniu wiarygodne oraz możliwe do praktycznego wdrożenia. W pierwszej kolejności powinna zostać przeprowadzona analiza danych zastanych (Desk research). Są to dostępne dla ogółu populacji dane na temat przedsiębiorstw (np. na temat osiąganych obrotów, okresu działalności etc.), dostarczane przez GUS czy inne instytucje rządowe. Mogą one dotyczyć także informacji odnośnie potencjalnych klientów (zwłaszcza podstawowe dane społeczno-demograficzne).

Badania o charakterze jakościowym

Po zebraniu informacji w ramach analizy danych zastanych, przychodzi czas na realizację badania jakościowego. W tym celu rekrutuje się osoby odpowiadające w jak największym stopniu profilowi potencjalnego klienta lub kontrahenta. W ramach pogłębionych dyskusji (moderowanych) możliwe jest pozyskanie cennych informacji odnośnie wizerunku marki na tle podmiotów konkurencyjnych. Obszar tematyczny badań może dotyczyć również potrzeb i oczekiwań odnośnie zakresu oferty, cen, czy też stosowanych kanałów promocji oraz dystrybucji.

Ilościowe badania sondażowe

Po zakończeniu realizacji badań ilościowych, uzyskane wnioski mogą następnie posłużyć skonstruowaniu kwestionariusza do ilościowych badań ankietowych. Pozwala on zadać zarówno obecnym,  jak i potencjalnym odbiorcom naszych usług pytania w ramach określonych bloków tematycznych, które następnie zostają poddane statystycznej analizie danych. Wyniki badania mają charakter reprezentatywny, co oznacza, że wnioski można uogólniać na całą populację.

Istnieje kilka technik prowadzenia badań ilościowych. Mogą być to  m.in.:

  1. Sondaże w panelu internetowy – portale tego typu gromadzą tysiące zarejestrowanych użytkowników, którzy wypełniają ankiety za symbolicznym wynagrodzeniem. Wybór tej techniki pozwala na bardzo szybkie przeprowadzenie badania przy zaangażowaniu niskich kosztów;
  2. CATI – jest to tradycyjna technika ilościowych badań telefonicznych, wspomaganych systemem  IT;
  3. CAPI – ilościowe badania terenowe, prowadzone z wykorzystaniem aplikacji mobilnej na urządzeniu tego typu jak smartfon czy tablet;
  4. PAPI – technika ankietyzacji papierowej, coraz rzadziej używana ze względu na długi czas kodowania wyników.

Podsumowanie

Teraz już zapewne wiesz doskonale, na jakie czynniki powinieneś zwracać uwagę przed dokonaniem wyboru firmy badawczej realizującej w sposób profesjonalny analizy danych na temat konkurencji. Uzyskuj cenne informacje i zapewniaj swojemu przedsiębiorstwu nieustanny rozwój!

Zobacz także

Tagi

analizy danych analiza danych analiza danych o konkurencji analiza konkurencji

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są główne korzyści płynące z przeprowadzania analiz statystycznych w firmie?

Analizy statystyczne pozwalają firmie wyciągnąć wnioski z badanych sektorów, co umożliwia skierowanie działań na obszary wymagające poprawy. Dzięki nim firma może usprawnić działania, podnieść jakość usług i zwiększyć ich akceptację przez klientów.

W jakich obszarach są prowadzone analizy statystyczne w biznesie?

Analizy statystyczne są prowadzone w sektorach finansowym, marketingu, sprzedaży, a także w obszarze modelowania danych i ekonometrii.

Jakie są kluczowe metody używane do przeprowadzania analiz statystycznych według Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®?

Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® korzysta z różnych metod, takich jak analiza koszykowa, analiza jedno- i wieloczynnikowa, analiza przeżyć, test parametryczny/nieparametryczny oraz regresja typu liniowego i nieliniowego.