Tag: badanie rynku

Analiza danych w świetle procesu badawczego

Jeśli spojrzeć na przebieg procesu badawczego {storm} można zauważyć, że w głównej mierze skupia się on na gromadzeniu, a później analizie danych, które zostały zebrane {star}

O czym należy pamiętać podczas analizy danych?

Jednym z kluczowych etapów badania {star} jest przeprowadzenie poprawnej analizy danych. Pozwoli to na wyciąganie maksymalnej ilości potrzebnych informacji, co przełoży się na ostateczny efekt badania {storm}