Narzędzia wykorzystywane w trakcie analizy danych
Biostat. More than statistics.

Narzędzia wykorzystywane w trakcie analizy danych

Przeprowadzając proces badawczy, należy pamiętać o nakierowaniu każdego etapu badania na główny cel całego projektu. Badacz na etapie analizy danych powinien wykazać się dystansem, który pozwoli mu na stawiania wiarygodnych wniosków, popartych danymi, a nie zaś pragnieniami czy przewidywaniami osób zaangażowanych w badanie. Podstawą dobrze zrealizowanego badania jest ponadto skonkretyzowany cel oraz zastosowanie w toku badania profesjonalnych narzędzi.

 

Narzędzia, które warto zastosować w procesie badawczym

Wśród podstawowych narzędzi, które wykorzystywane są do zrozumienia pozyskanych danych, warto wymienić:

  • średnią arytmetyczna,
  • odchylenie standardowe,
  • regresję,
  • określenie wielkości próby,
  • testowanie hipotez.

Niezależnie od wybranego narzędzia należy dołożyć wszelkiej staranności, aby wyeliminować możliwość popełnienia błędu, który może zaważyć na ostatecznym wyniku badania.

 

Średnia arytmetyczna a odchylenie standardowe

Jeśli chodzi o średnią arytmetyczną to jest to narzędzie łatwe w użyciu i pozwala na szybkie obliczenia, jednak jej zastosowanie często bywa niewystarczające. Natomiast odchylenie standardowe dostarczy informacji, jak szeroko dane wartości badanej wielkością zostały rozrzucone wokół jej średniej. Tym samym im mniejsza jest wartość odchylenia tym obserwacje są bardziej skupione wokół średniej. 

 

Funkcja regresji i określenia wartości próby

Regresja jest narzędziem wykorzystywanym w statystyce, które umożliwia zbadania związku występującego między poszczególnymi wielkościami danych. Jednocześnie metoda ta pozwala na prognozowanie nieznanych wartości jednych wielkości w odwołaniu do już rozpoznanych wartości. Natomiast rolą określenia wielkości próby jest umożliwienie efektywnego przebadania wybranej grupy bez konieczności badania każdej osoby przynależącej do danej grupy. W ostateczności pozyskane wyniki można przełożyć na całość badanej populacji.

 

Na co zwrócić uwagę wybierając narzędzie badawcze?

Ostatnim podstawowym narzędziem wykorzystywanym w procesie badawczym jest testowanie hipotez, które ma za zadanie ocenić, czy dane założenie jest prawdziwe dla badanego zbioru danych bądź populacji. Analiza danych jest etapem procesu, który wykorzystuje fachowe narzędzia, stosowane w odpowiedzi na:

  • postawiony cel badania,
  • charakter zgromadzonych danych,
  • ilość i jakość zgromadzonych danych,
  • potrzeby związane z dalszymi procesami badawczymi.

 

Obliczenia do prac naukowych – na czym należy się skupić? Analizy danych na temat konkurencji Badania statystyczne przynoszą szereg korzyści Badania znajomości marki i ich znaczenie w biznesie Badania statystyczne w naszej codzienności Statystyka w służbie medycynie Pomoc statystyczna z zakresu statystyki medycznej Dlaczego warto skorzystać z usług statystycznych i czego mogą one dotyczyć? Jak wygląda prawidłowy przebieg analizy rynku medycznego? W jakim celu warto ją przeprowadzić? Statystyka do habilitacji – czyli zyskaj pomoc w napisaniu doktoratu Statystyka - jedna dziedzina wiedzy, a wiele możliwości Dlaczego warto zlecić agencji analizy statystyczne do publikacji? Badania i analizy rynku poprzez aplikacje do ankietyzacji Analiza danych w świetle procesu badawczego Kilka informacji o statystyce Kilka zasad dobrej analizy danych Analiza danych medycznych - badania satysfakcji pacjentów O zarządzaniu danymi klinicznymi O czym należy pamiętać podczas analizy danych? Statystyka fundamentem każdej dziedziny Narzędzia wykorzystywane w trakcie analizy danych Czego wymaga dobra promocja? Analizy statystyczne - wspólne pole medycyny i statystyki Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – potrzeby lekarzy i pacjentów Konsultacje z lekarzem rodzinnym online. Diagnoza przez Internet. Czym jest e-Recepta? Analiza rynku. Działania specjalistów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® Na czym polegają badania kliniczne wyrobów medycznych? Ankiety online w działalności małych firm Metody badania rynku medycznego Ankiety – podstawowe informacje 110 uderzeń na minutę, mam tachykardię? Analizy statystyczne rozwiązaniem dla biznesu Badania satysfakcji klienta – 4 istotne aspekty Jak mierzyć satysfakcję i lojalność klientów? Ból serca - jak go zdefiniować? Tabletka poronna – podstawowa wiedza

Tagi

analiza danych statystyka narzędzia badawcze próba badawcza proces badawczy gromadzenie danych wartość próby