Analizy statystyczne rozwiązaniem dla biznesu
Biostat. More than statistics.

Analizy statystyczne rozwiązaniem dla biznesu

analizy statystyczne

Narzędzie skazane na sukces

Analizy statystyczne są jednym z tych narzędzi, dzięki któremu firma ma zadatek na jeszcze większy sukces. Co się kryje pod tym hasłem? Analizy statystyczne mają pomóc firmie wyciągnąć wnioski z badanych przez nich sektorów. Prowadzenie analizy na wielu płaszczyznach pozwala na zgromadzenie obszernego obrazu sytuacji i możliwość rozpoczęcia działań na sektorze, który tego wymaga.

 

Analizy statystyczne w biznesie

Gromadzenie danych na podstawie analizy daje szerokie pole do działania. Dzięki temu można usprawnić działania danego sektora, który może znacząco podnieść jakość oferowanych usług oraz ich odbiór przez potencjalnych klientów. Analizy statystyczne są prowadzone w zakresach:

  • Sektor finansowy,
  • Marketing oraz sprzedaż,
  • Modelowanie danych i ekonometria.

 

Analizy statystyczne – sprawdzone metody

Aby analizy statystyczne były rzetelne i prawidłowe, to nad takim projektem muszą pracować najlepsi specjaliści, którzy pracują zgodnie ze wszystkimi standardami i wytycznymi. Firmą, która wjedzie prym w tej dziedzinie jest Centrum Badawczo-Rozwojowa Biostat®, która oferuje swoje usługi w najszerszym możliwym zakresie. Metody, na podstawie których powstają analizy statystyczne są różne, m.in. analizy powstają w oparciu o następujące metody:

  • Koszykowa,
  • Jednoczynnikowa / wieloczynnikowa analiza wariacji i korelacji,
  • Przeżycia,
  • Test parametryczny / test nieparametryczny,
  • Regresja typu liniowego i nieliniowego.
     

Możliwości jest wiele. Dodatkowo Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® ma w swojej ofercie kursy ze statystyki online, które pozwalają na rozszerzenie swojej wiedzy w zakresie statystyki. Szkolenie online jest wzbogacone o materiały szkoleniowe i zakończone oficjalnym certyfikatem firmy Biostat®.