Biostat. More than statistics.

Analizy statystyczne rozwiązaniem dla biznesu

analizy statystyczne

Narzędzie skazane na sukces

Analizy statystyczne są jednym z tych narzędzi, dzięki któremu firma ma zadatek na jeszcze większy sukces. Co się kryje pod tym hasłem? Analizy statystyczne mają pomóc firmie wyciągnąć wnioski z badanych przez nich sektorów. Prowadzenie analizy na wielu płaszczyznach pozwala na zgromadzenie obszernego obrazu sytuacji i możliwość rozpoczęcia działań na sektorze, który tego wymaga.

 

Analizy statystyczne w biznesie

Gromadzenie danych na podstawie analizy daje szerokie pole do działania. Dzięki temu można usprawnić działania danego sektora, który może znacząco podnieść jakość oferowanych usług oraz ich odbiór przez potencjalnych klientów. Analizy statystyczne są prowadzone w zakresach:

  • Sektor finansowy,
  • Marketing oraz sprzedaż,
  • Modelowanie danych i ekonometria.

 

Analizy statystyczne – sprawdzone metody

Aby analizy statystyczne były rzetelne i prawidłowe, to nad takim projektem muszą pracować najlepsi specjaliści, którzy pracują zgodnie ze wszystkimi standardami i wytycznymi. Firmą, która wjedzie prym w tej dziedzinie jest Centrum Badawczo-Rozwojowa Biostat®, która oferuje swoje usługi w najszerszym możliwym zakresie. Metody, na podstawie których powstają analizy statystyczne są różne, m.in. analizy powstają w oparciu o następujące metody:

  • Koszykowa,

  • Jednoczynnikowa / wieloczynnikowa analiza wariacji i korelacji,
  • Przeżycia,
  • Test parametryczny / test nieparametryczny,
  • Regresja typu liniowego i nieliniowego.
     

Możliwości jest wiele. Dodatkowo Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® ma w swojej ofercie kursy ze statystyki online, które pozwalają na rozszerzenie swojej wiedzy w zakresie statystyki. Szkolenie online jest wzbogacone o materiały szkoleniowe i zakończone oficjalnym certyfikatem firmy Biostat®.

Zobacz także

Tagi

analiza statystyczna opracowania statystyczne badania statystyczne

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są korzyści płynące z prowadzenia analiz statystycznych w firmie?

Analizy statystyczne pozwalają firmie lepiej zrozumieć sytuację na rynku, usprawnić działania w poszczególnych sektorach oraz podnieść jakość oferowanych usług. Dzięki nim można również bardziej skutecznie reagować na zmiany na rynku i dostosowywać strategię firmy.

Jakie metody są stosowane w analizach statystycznych w biznesie?

Do przeprowadzania analiz statystycznych wykorzystuje się różnorodne metody, takie jak analiza koszykowa, analiza jedno- i wieloczynnikowa, analiza przeżyć, testy parametryczne i nieparametryczne oraz regresja liniowa i nieliniowa.

Jakie możliwości oferuje Centrum Badawczo-Rozwojowa Biostat® w zakresie analiz statystycznych?

Centrum Badawczo-Rozwojowa Biostat® oferuje kompleksowe usługi z zakresu analiz statystycznych, prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów. Firma ta realizuje projekty z różnych obszarów biznesowych i oferuje również kursy ze statystyki online, umożliwiające rozwój wiedzy w tej dziedzinie.