Tag: raportowanie wyników

Opracowania statystyczne

Kompleksowa oferta przygotowana przez najlepszych specjalistów z dziedziny statystyki, w zakresie wsparcia dla przygotowania opracowań statystycznych zaawansowanych projektów badawczych, prac naukowych jak działań biznesowych.
 

Praca ekspertów centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®

Opracowania statystyczne ekspertów BioStat® to kompleksowe działania obejmujące przygotowanie materiału badawczego, analizę jak i opracowanie końcowego raportu z badań. Specjaliści z dziedzin takich jak: analiza matematyczna, biotechnologia, ekonomia, statystyka medyczna, matematyka stosowana czy też analiza matematyczna umożliwia rzetelną realizację badań statystycznych w wielu branżach biznesowych. Przenosząc metody naukowe na pole biznesu staramy się dopasować do wymogów zleceniodawcy.


Etapy procesu badawczego realizowane przez ekspertów

Skuteczne opracowania statystyczne w BioStat® są przygotowywane na poziomie kilku etapów:

 • Pierwszy etap obejmuje:
 1. opracowanie planu analizy statystycznej i protokołu badawczego,
 2. dobór metody losowania próby badawczej,
 3. randomizację danych,
 4. przygotowanie kwestionariuszy ankiet CRF,
 5. opracowanie projektu bazy danych,
 6. dobór metody analizy statystycznej.

 

 • Drugi etap badań, dotyczący gromadzenia danych zawiera:
 1. zbudowanie ostatecznej bazy danych wykorzystanej do badań,
 2. konstruowanie badań w systemie elektronicznym,
 3. monitorowanie i kontrolę nad wprowadzanymi danymi,
 4. przygotowywanie danych do wielopoziomowej analizy statystycznej,
 5. graficzne opracowanie wyników badań.

 

 • Trzeci z etapów to analizy statystyczne, w zakresie których:
 1. przeprowadzane są jednowymiarowe i wielowymiarowe analizy danych,
 2. wykorzystuje się modele statystyczne, testy i korelacje,
 3. stosowane są analizy przejściowe wraz z raportem,
 4. wykorzystywane są modele analizy przeżycia.
   

Standardy i wymagania w procesie badawczym

Dostosowanie standardów i wymagań dotyczących opracowań statystycznych jest jednym z podstawowych zadań realizowanych przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®. Przejrzyste raporty badawcze wykonane dla środowisk biznesowych mogą usprawnić pracę przedsiębiorstwa i wspomóc jego rozwój oraz osiąganie coraz wyższych celów. Specjaliści BioStat® wykonują raporty w postaci przejrzystych tabel i wykresów, z pomocą których można wygodnie objaśniać zakres i wyniki prac badawczych.


Eksperci BioStat® dla naukowców

Opracowania statystyczne BioStat® dla samodzielnych naukowców i zespołów badawczych otrzymują także wsparcie w ramach przygotowań do publikacji w czasopismach obecnych na Master Journal List (liście filadelfijskiej). Wspieramy także naukowców podczas wykonywania konspektów z przeprowadzonych badań do kongresów naukowych, wykładów i konferencji.