Jak wygląda prawidłowy przebieg analizy rynku medycznego? W jakim celu warto ją przeprowadzić?
Biostat. More than statistics.

Jak wygląda prawidłowy przebieg analizy rynku medycznego? W jakim celu warto ją przeprowadzić?

Rynek farmaceutyczny charakteryzuje się ogromnym potencjałem, lecz zarazem wcale nie mniejszą konkurencją. Przedsiębiorstwo zamierzające zaistnieć w branży stoi więc przez trudnym zadaniem, któremu nie jest w stanie samodzielnie, bez zewnętrznego wsparcia podołać. Zwłaszcza jeśli wprowadza na rynek nowy produkt lub usługę medyczną, które niewiele różnią się od tych dostępnych w sprzedaży. Analiza rynku pozwala na szczęście zminimalizować potencjalne ryzyko nietrafionych decyzji. Podpowiadamy w jaki sposób może być ona zrealizowana.

Desk research podstawą analizy rynkowej

Analiza danych zastanych powinna stanowić fundament prawidłowo przeprowadzonego projektu realizowanego dla podmiotów z branży medycznej. W ramach zastosowania metody desk research ma miejsce proces pozyskiwania danych pierwotnych, przydatnych z punktu widzenia przedmiotu badania. Można do nich zaliczyć chociażby:

  • bazy publicznych przetargów – w tym przede wszystkim treść ogłoszeń o zamówieniach oraz informacji o wyborze wykonawcy;
  • treść rozporządzeń prawnych, projektów ustaw oraz nowelizacji;
  • dane udostępniane przez organizacje publiczne typu GUS, Ministerstwo Zdrowia czy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  • wiadomości pozyskane z branżowych czasopism oraz literatury;
  • wyniki badań rynkowych oraz sondaży opinii;
  • nagrania z branżowych eventów dla przedstawicieli sektora farmaceutycznego;
  • dane umieszczane na stronach sklepów online podmiotów konkurencyjnych – obejmujące zwłaszcza zakres oferowanych produktów oraz cennik; 
  • raporty o sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

Zgromadzone informacje w trakcie analizy desk research muszą być odpowiednio zweryfikowane pod względem jakości, wiarygodności oraz aktualności. Dopiero wówczas można przejść do etapu właściwej interpretacji oraz analizy statystycznej. Właściwie przeprowadzona analiza rynku jest możliwa jedynie wówczas, gdy nad projektem pracuje wielu badaczy, specjalistów statystyki oraz ekspertów data mining. Spełnienie tego warunku pozwala zyskać pewność uzyskania wniosków o dużej wartości merytorycznej.

Jak przeprowadzana jest analiza zamówień publicznych?

W przypadku analizy rynku medycznego niezwykle istotne jest zgromadzenie danych dostępnych w bazie zamówień publicznych. Ośrodki służby zdrowia chcąc zaopatrzyć się w produkt lub wyrób medyczny, stoją przed konicznością ogłoszenia przetargu. W jego treści powinny znaleźć się takie informacje jak cena szacunkowa, ilość sztuk produktów, a także zasady wyboru firmy realizującej zamówienie.

Dotarcie do tego rodzaju danych pozwala określić zapotrzebowanie podmiotów medycznych na produkty lecznicze, a także sprzęt i wyroby medyczne. Pozyskane informacje na etapie analizy mogą być zestawiane z lokalizacją placówki (np. województwo, miejscowość, powiat), a także różnicowane mają na uwadze jej rodzaj (szpital kliniczny/przychodnia/szpital wojewódzki etc.).

Efekty analizy danych przetargowych stwarzają możliwość odkrycia dominujących graczy na rynku w ramach jego określonego segmentu. Aby to osiągnąć, należeli poddać weryfikacji częstotliwość wyboru wykonawców oraz wielkość asortymentu, który zostały zobligowane dostarczyć.

Badania uczestników rynku

Analiza danych zastanych to najważniejsza i najczęściej wykorzystywana metoda w badaniach prowadzonych dla przedsiębiorstw medycznych oraz farmaceutycznych. Warto jednakże pokusić się o pogłębienie wyników o informacje pozyskane bezpośrednio od uczestników rynku. Są nimi zwłaszcza lekarze, dystrybutorzy, właściciele placówek medycznych, producenci, a także sami pacjenci/konsumenci produktów medycznych. Pomiary powinny skupiać się na odkryciu potrzeb i oczekiwań w zakresie nabywania produktów medycznych lub korzystania z określonego rodzaju terapii.

Podsumowanie

Branża farmaceutyczna i medyczna cechują się na tyle ogromną konkurencją, że tylko opieranie kluczowych decyzji biznesowej na wiedzy może przynieść efekt w postaci wysokich zysków sprzedażowych oraz pozytywnego wizerunku marki. Warto zatem podjąć decyzję o przeprowadzeniu analizy rynku medycznego, aby mieć szansę osiągnięcia solidnej pozycji. 

Obliczenia do prac naukowych – na czym należy się skupić? Analizy danych na temat konkurencji Badania statystyczne przynoszą szereg korzyści Badania znajomości marki i ich znaczenie w biznesie Badania statystyczne w naszej codzienności Statystyka w służbie medycynie Pomoc statystyczna z zakresu statystyki medycznej Dlaczego warto skorzystać z usług statystycznych i czego mogą one dotyczyć? Jak wygląda prawidłowy przebieg analizy rynku medycznego? W jakim celu warto ją przeprowadzić? Statystyka do habilitacji – czyli zyskaj pomoc w napisaniu doktoratu Statystyka - jedna dziedzina wiedzy, a wiele możliwości Dlaczego warto zlecić agencji analizy statystyczne do publikacji? Badania i analizy rynku poprzez aplikacje do ankietyzacji Analiza danych w świetle procesu badawczego Kilka informacji o statystyce Kilka zasad dobrej analizy danych Analiza danych medycznych - badania satysfakcji pacjentów O zarządzaniu danymi klinicznymi O czym należy pamiętać podczas analizy danych? Statystyka fundamentem każdej dziedziny Narzędzia wykorzystywane w trakcie analizy danych Czego wymaga dobra promocja? Analizy statystyczne - wspólne pole medycyny i statystyki Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – potrzeby lekarzy i pacjentów Konsultacje z lekarzem rodzinnym online. Diagnoza przez Internet. Czym jest e-Recepta? Analiza rynku. Działania specjalistów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® Na czym polegają badania kliniczne wyrobów medycznych? Ankiety online w działalności małych firm Metody badania rynku medycznego Ankiety – podstawowe informacje 110 uderzeń na minutę, mam tachykardię? Analizy statystyczne rozwiązaniem dla biznesu Badania satysfakcji klienta – 4 istotne aspekty Jak mierzyć satysfakcję i lojalność klientów? Ból serca - jak go zdefiniować? Tabletka poronna – podstawowa wiedza

Tagi

analizy rynku medycznego analiza rynku medycznego analizy rynku farmaceutycznego analiza rynku farmaceutycznego analiza rynku