Tag: analizy porównawcze

Statystyka do doktoratu

Profesjonalna pomoc w przeprowadzaniu analizy danych statystycznych dla doktorantów i naukowców


Statystyka w rękach doświadczonych ekspertów

Zespół naukowców pracujących w firmie badawczej BioStat® zaprasza doktorantów i naukowców do skorzystania z profesjonalnej pomocy i wsparcia w ramach projektów badawczych.

Rzetelnie przeprowadzona statystyka do doktoratu, realizowana z zaangażowaniem, pasją, za pomocą sprawdzonych narzędzi badawczych, to jeden z elementów sukcesu podczas obrony pracy doktorskiej.


Statystyka w ramach uniwersyteckich

Statystycy z BioStat®, dostosowując się do wymagań recenzentów i promotorów, zapewniają jednocześnie o najwyższej jakości wykonywanych analiz. Wykonując klasyczne metody analiz, jak:  

 • analizy opisowe,  
 • modele regresji,
 • analizy porównawcze,
 • analizy koszykowe,
 • analizy wariancji,
 • weryfikacje dynamiki zjawisk,
 • testy istotności statystycznej,
 • testy T-Studenta,
 • testy przeżywalności.

 

Statystyka w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat®

W naszym centrum statystyki posługujemy się sprawdzonym systemem w pracy badawczej. Wszystkie etapy badań prowadzone są rzetelnie. Zarówno projekt, gromadzenie danych jak i kluczowa statystyka do doktoratu, dzieli się na kolejne fazy projektu:

 • planowanie analizy statystycznej i opracowanie protokołu badawczego,
 • dobór próby,
 • randomizację,
 • opracowanie ankiet CRF,
 • przygotowanie schematu bazy danych,
 • wybór metody analizy statystycznej,
 • zaprojektowanie i wykonanie badań,
 • tworzenie badań w autorskim systemie online oraz kontrola gromadzonych danych,
 • opracowanie wyników w postaci graficznej,
 • przygotowanie raportu końcowego,
 • opracowanie wyników zgodnie z wymaganymi standardami.

 

Profesjonalna statystyka do doktoratu przeprowadzana przez specjalistów z BioStat® lub za pomocą autorskich narzędzi przygotowanych do analizy danych statystycznych, sprawiają że prace naukowe stają się bardziej cenne i mają wyższą jakość eksploracyjną. Nasi eksperci zapewniają doktorantom pomoc także w przypadku chęci publikacji wyników prac naukowych i artykułów na łamach czasopism listy filadelfijskiej.

 

Doświadczenie i zaufanie do działań ekspertów BioStat®

Ponad 15 lat doświadczenia naszych ekspertów w dziedzinie badań statystycznych, współpraca z najlepszymi ośrodkami naukowymi w Polsce oraz ponad 1000 zrealizowanych badań sprawia, że oferta statystyki do doktoratu i prac naukowych  BioStat®, to godna uwagi propozycja dla naukowców. Badacz, który nierzadko ma ograniczony czas oraz nie posiada narzędzi do przeprowadzenia specjalistycznych analiz statystycznych, może, dzięki profesjonalnym analizom BioStat® oddalić ryzyko popełnienia błędu w pracy naukowej.  

 

Zapraszamy do osobistego kontaktu w sprawie prowadzenia analiz statystycznych do prac doktorskich i naukowych przez specjalistów BioStat®.