Tag: analiza rynkowa

Analizy rynku

Rzetelne podstawy do podjęcia decyzji warunkują ich trafność i minimalizują ryzyko niepowodzenia realizowanych przedsięwzięć. Krokiem do lepszego poznania warunków działania i środowiska rynkowego, w których działania te mają być podjęte są kompleksowe analizy rynku i jego specyfiki - proces ten obejmuje pozyskanie niezbędnych z punktu widzenia rozpatrywanej inicjatywy danych oraz ich późniejsze przetworzenie.

 

Po co analizować rynek?

Analizy rynku są zatem procesem, który pozwala przekształcać twarde dane w konkretną wiedzę o ogólnej sytuacji na rynku oraz poszczególnych aspektach działań na nim podejmowanych. Wiedza ta to zaś niezbędny warunek świadomego i odpowiedzialnego podejmowania obarczonych niskim ryzykiem niepowodzenia decyzji, a przez to - umacniania aktualnej rynkowej pozycji i skutecznego budowania swojej przewagi konkurencyjnej. Dzięki temu analizowanie rynku sprzyja:

 

 • usprawnieniu maksymalizacji poziomu zysków firmy;
 • trafniejszej identyfikacji potrzeb konsumenckich;  
 • rozbudowywaniu rynkowej pozycji własnej marki;
 • optymalizacji inicjatyw marketingowych i ponoszonych z tego tytułu;
 • ograniczaniu ryzyka błędnych decyzji biznesowych i ponoszonych w związku z tym strat;
 • stwarzaniu warunków do stabilnego rozwoju przedsiębiorstwa;
 • sprawnemu wyszukiwaniu nisz rynkowych;
 • określaniu źródeł potencjalnych przewag konkurencyjnych.

 

Jak realizujemy proces analiz?

W zależności od potrzeb naszych klientów prowadzimy analizy rynku obejmujące rozpoznanie sytuacji m.in. w zakresie:

 

 • otoczenia rynkowego firmy;
 • popytu na dany produkt lub usługę;
 • znajomości, rozpoznawalności i świadomości marki;
 • istnienia segmentów konsumenckich na danym rynku.

 

Aby ww. analizy dały rzetelne i wiarygodne wnioski, proces gromadzenia i przetwarzania danych rynkowych planujemy indywidualnie do rozpatrywanego przypadku, każdorazowo jednak opieramy go o sprawdzone i uzupełniające się metody badawcze. W katalog metod, po które sięgamy podczas typowej analizy rynku,  wpisują się w szczególności:

 

 • analizy Desk Research - analizy odgórnie dostępnych danych już przetworzonych;
 • badania Mystery Shopping  - audyty Tajemniczego Klienta;
 • pogłębione wywiady indywidualne (IDI) i grupowe (FGI);
 • wywiady i panele eksperckie;
 • telefoniczne indywidualne wywiady pogłębione (TDI);
 • badania ankietowe (CAWI, CAPI, CATI, PAPI) realizowane na reprezentatywnych próbach badawczych.

 

Dlaczego warto zaufać naszym analizom?

Badanie rynku krajowego i zagranicznego zajmujemy się od lat. Zdobyte doświadczenie w zakresie badań, analiz statystycznych i prac z zakresu Software House sprawiły, że nasze analizy rynku wyróżnia:

 

 • sprawdzona i doskonalona przez lata metodologia badań;
 • realizacja przez zespół doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin;
 • wsparcie autorskiego internetowego panelu badawczego;
 • wsparcie autorskiego oprogramowania do badań i analiz.