Biostat. More than statistics.

Statystyka - jedna dziedzina wiedzy, a wiele możliwości

badania statystyczne

Statystyka to dziedzina nauki, która koncentruje się na pozyskiwaniu i analizie danych dotyczących całej populacji przy uwzględnieniu jej reprezentatywnej próby. Analiza statystyczna pozwala na zrozumienie zachodzących zmian i występujących zjawisk w społecznościach. Należy zauważyć, że z pomocą statystyki możliwe jest wykrycie bądź też potwierdzenie istniejących prawidłowości statystycznych.

Wielość możliwości i informacji do pozyskania

Użyteczność statystyki opiera się na jej wielowymiarowej możliwości wykorzystania oraz wielości informacji, które dzięki niej się uzyskuje. Badania statystyczne warto i należy wykonywać, jeśli chce się:

  • zmierzyć wartości i zachowania
  • ustalić priorytety zmian,
  • porównać rozwiązania/alternatywne wyjścia.

Szeroki wachlarz możliwości, które daje statystyka opiera się na jej zaawansowanej działalności w skład, której wchodzą takie działania jak:

  • zbieranie, analiza i prezentacja danych
  • planowanie i zbieranie informacji.

Zrozumieć… nie tylko liczby

Podejmując się tematu badań statystycznych warto mieć na uwadze nie tylko liczby, ale ich zrozumienie, czyli to, co za nimi się znajduje. Zapewni to efektywne wykorzystanie pozyskanych danych. Właściwe ich rozumienie otwiera drogę dla nowych rozwiązań. Statystyka służy do tego, aby:

  • wspomagać decyzje
  • uporządkować rzeczywistość.

Wyróżnia się statystykę opisową oraz matematyczną. Statystyka opisowa dotyczy opisu danych statystycznych. Do jej zadań zalicza się podsumowanie oraz wskazanie podstawowych wniosków.

Matematyka i statystyka – nieodłączna para

Statystyka matematyczna koncentruje się na rachunku prawdopodobieństwa. Ma ona zastosowanie w wnioskowaniu statystycznym, to jest służy do konstruowania wniosków reprezentatywnych dla całej populacji przy uwzględnieniu w badaniu tylko jej części, czyli próby.

Wieloaspektowa statystyka to konkretna wiedza

Badania statystyczne dostarczają wielu potrzebnych informacji w celu zrozumienia zachodzących w społeczeństwie zmian, ale także pozwalają na wychwycenie aktualnie rozwijających się tendencji. 

Zobacz także

Tagi

opracowania statystyczne analizy statystyczne analizy danych analiza danych badania statystyczne statystyka

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są główne możliwości wykorzystania statystyki?

Statystyka pozwala mierzyć wartości i zachowania, ustalać priorytety zmian oraz porównywać różne rozwiązania czy alternatywne wyjścia.

Jakie są główne cele statystyki?

Statystyka ma na celu wspomaganie decyzji oraz uporządkowanie rzeczywistości poprzez efektywne wykorzystanie danych i ich zrozumienie.

Jakie są główne rodzaje statystyki i czym się różnią?

Wyróżnia się statystykę opisową, która zajmuje się opisem danych statystycznych, oraz statystykę matematyczną, koncentrującą się na rachunku prawdopodobieństwa i konstruowaniu wniosków reprezentatywnych dla całej populacji przy uwzględnieniu próby.