analiza danych

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

Homepage

Zaufaj ekspertom z kilkunastoletnim doświadczeniem {star} Bezbłędne analizy danych {storm} – pomoc statystyczna dla studentów, doktorantów, ośrodków naukowych oraz biznesu.


Pomoc statystyczna

Realizacja projektów (nie tylko badawczych) wiąże się niejednokrotnie z pracą z danymi liczbowymi. Znając wagę rzetelności analiz tego typu oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie statystyczne na każdym z etapów prowadzonego projektu.
Kim jesteśmy?
Zespół badawczy firmy BioStat to eksperci z dziedziny badania rynku i programowania, ale także - doświadczeni analitycy i statystycy,...


Analizy rynku

Rzetelne podstawy do podjęcia decyzji warunkują ich trafność i minimalizują ryzyko niepowodzenia realizowanych przedsięwzięć. Krokiem do lepszego poznania warunków działania i środowiska rynkowego, w których działania te mają być podjęte są kompleksowe analizy rynku i jego specyfiki - proces ten obejmuje pozyskanie niezbędnych z punktu widzenia rozpatrywanej inicjatywy danych oraz ich...


Statystyka medyczna

 
Pracujesz w branży medycznej lub farmaceutycznej? Nasza firma wychodzi Ci naprzeciw z profesjonalną usługą analizy statystycznej. Specjalizujemy się w obliczeniach realizowanych na podstawie danych uzyskanych w ramach badań obserwacyjnych, klinicznych oraz kliniczno-kontrolnych. Tworzymy także opracowania na bazie danych pozyskanych w toku badań marketingowych oraz analizy rynku medycznego.
Statystyka...


Analizy danych

Profesjonalne usługi w Centrum badawczo-rozwojowym BioStat®.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą rekomendowanych usług świadczonych przez zespół ekspertów BioStat® dla branży finansowo-kredytowej, medyczno-farmaceutycznej, marketingowo-sprzedażowej oraz ekonomicznej.
 
Eksperci do spraw analiz danych
Specjaliści z Centrum badawczo-rozwojowego BioStat® posiadają...


Analizy danych na temat konkurencji

 
Pragniesz osiągnąć spektakularny sukces na rynku w swojej branży? Koniecznie powinieneś więc podpatrywać działania wdrażane przez podmioty konkurencyjne. Zdołasz dzięki temu uniknąć ryzyka kosztownych w skutkach błędów, a także naśladować sprawdzone rozwiązania. Przeczytaj poniższy artykuł, dzięki czemu dowiesz się w jaki sposób prowadzi się tego rodzaju badania i jakie korzyści...


Badania i analizy rynku poprzez aplikacje do ankietyzacji

 
Za oszczędnością czasu idzie również oszczędność środków finansowych, które musimy przeznaczyć na takie badanie. Kolejną przewagą badań on-line poprzez aplikacje do ankietyzacji jest skalowalność grupy docelowej czyli przeprowadzenia badania na znacznie większej grupie osób. Nie można również zapominać o automatyzacji procesów w takiej aplikacji -...


Analiza danych w świetle procesu badawczego

Jeśli spojrzeć na przebieg procesu badawczego można zauważyć, że w głównej mierze skupia się on na gromadzeniu, a później analizie danych, które zostały zebrane. Dane te będą tym bardziej wiarygodne, o ile zastosuje się odpowiednie narzędzia badawcze. Dobór narzędzi stanowi jeden z podstawowy składników właściwej interpretacji pozyskanych informacji. Stąd też powinno...


Kilka informacji o statystyce

O statystyce można powiedzieć, iż jako nauka zajmuje się ona pozyskiwaniem, analizą danych i prezentacją wyników skupiających się w obrębie danego zagadnienia. Podejmowane działania w jej obrębie mają za zadanie uporządkować posiadaną wiedzę bądź dane, a także wspomagać proces decyzyjny zwiększając procent właściwych decyzji.
 
Podstawowy podział nauki
Istotą przeprowadzanych badań...


Kilka zasad dobrej analizy danych

Podejmowane decyzje mają wpływ na podejmowane kroki oraz jakość przeprowadzanych planów rozwojowych. W celu uskutecznienia swojego działania proponuje się przeprowadzenie analizy danych, która pozwala na zaobserwowanie występujących zjawisk oraz określenie występujących pośród nich zależności.
 
Analiza stosowana dla wielu tematów
Pozyskane informacje w procesach...


O czym należy pamiętać podczas analizy danych?

Jednym z kluczowych etapów badania jest przeprowadzenie poprawnej analizy danych. Pozwoli to na wyciąganie maksymalnej ilości potrzebnych informacji, co przełoży się na ostateczny efekt badania. W drodze realizowanych projektów badawczych należy w szczególny sposób kłaść nacisk na jakość wykorzystywanych danych w procesie.
 
Ostrożnie z danymi
Zastosowanie...


Narzędzia wykorzystywane w trakcie analizy danych

Przeprowadzając proces badawczy, należy pamiętać o nakierowaniu każdego etapu badania na główny cel całego projektu. Badacz na etapie analizy danych powinien wykazać się dystansem, który pozwoli mu na stawiania wiarygodnych wniosków, popartych danymi, a nie zaś pragnieniami czy przewidywaniami osób zaangażowanych w badanie. Podstawą dobrze zrealizowanego badania jest...


Analiza rynku. Działania specjalistów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®

Podjęcie ważnej decyzji biznesowej lub wdrożenie planu strategicznego w firmie często wiąże się z koniecznością przeprowadzenia analizy rynku. Jest to działanie, które pomoże określić najlepszy możliwy sposób odziaływania w branży. Analiza rynku - ocena, która obejmuje zarówno gromadzenie danych ilościowych jak i jakościowych w celu uzyskania jasnego obrazu ogólnej...