Biostat. More than statistics.

O zarządzaniu danymi klinicznymi

statystyka medyczna

W projektach badawczych bardzo ważne jest zachowanie porządku oraz przeprowadzanie kolejnych prac w zgodzie z przyjętym wcześniej planem działania. Przy czym prace te powinny zwracać uwagę na zachodzące zmiany. System eCRF daje możliwość zarządzania danymi klinicznymi (clinical data menagement), co jednocześnie przyspiesza proces badawczy oraz daje szansę na dynamiczną reakcje względem zachodzących zdarzeń.

W projektach badawczych bardzo ważne jest zachowanie porządku oraz przeprowadzanie kolejnych prac w zgodzie z przyjętym wcześniej planem działania. Przy czym prace te powinny zwracać uwagę na zachodzące zmiany. System eCRF daje możliwość zarządzania danymi klinicznymi (clinical data menagement), co jednocześnie przyspiesza proces badawczy oraz daje szansę na dynamiczną reakcje względem zachodzących zdarzeń.

 

Systemy, które mają na celu kontrolowanie

Ilość pozyskiwanych danych czasem jest ogromna, a ich uporządkowanie czasem jest zadaniem karkołomnym. Dlatego stworzony został specjalistyczny system nazwany elektronicznymi kartami obserwacji klinicznej, który odpowiada za:

  • zachowanie bezpieczeństwa w procesie badawczym;

  • nadzorowanie zachodzących zmian;
  • obserwację progresu procesu badawczego.

Ponadto system takie daje szansę na skuteczne zarządzanie danymi klinicznymi, czyli clinical data menagement. Od sposobu obchodzenia się z pozyskanymi danymi zależy ostateczny wynik oraz jakość badania.

 

Bezpieczeństwo na pierwszym planie

O bezpieczeństwo pozyskiwanych danych dba się dzięki rejestracji osób, które uzyskują dostęp do systemu, a także poprzez umożliwienie dostępu administracyjnego za pomocą połączeń szyfrowanych. Co więcej bezpieczeństwo wspierane jest poprzez:

  • zabezpieczenia fizyczne dot. serwerowni;
  • zabezpieczenia logiczne;
  • dostęp administracyjny za pomocą połączeń szyfrowanych.

Dbając o bezpieczeństwo danych poprawia się wizerunek samego badania. Przy czym sami badacze postrzegani są jako osoby odpowiedzialne, które potrafią zadbać tak o bezpieczeństwo swojego procesu badawczego, jak i jednostek, które poddawane są badaniu.

 

Wizerunek badania ma znaczenie

Zarządzanie danymi klinicznymi (clinical data menagement) wspiera w pozytywny sposób wizerunek procesu badawczego, a to oznacza, że:

  • pozyskiwane dane zyskują na wiarygodności w oczach społeczeństwa;
  • przedstawione informacje są właściwe chronione;
  • badacze zyskują uznanie w oczach swoich kolegów.

W procesie badawczym pozyskiwane dane mają szczególne znaczenie. Dzięki nim możliwe jest wyprowadzanie odpowiednich wniosków oraz właściwe postępowanie względem zgromadzonych informacji

 

Od danych do wyników…

Systemy takie jak eCRF wspierają procesy badawcze na każdym etapie. Szczególną uwagę przykłada się do właściwego wyciągania wniosków z dużych baz danych. W obrębie zarządzania danymi klinicznymi (clinical data menagement) zaznacza się, iż właściwe zrozumienie pozyskiwanych danych pozwala na efektywne zarządzanie wynikami procesów.

Zobacz także

Tagi

clinical data menagement ecrf system clinical trial software clinical trials observational studies biostat

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego w projektach badawczych istotne jest stosowanie systemów eCRF?

Systemy eCRF pozwalają na efektywne zarządzanie danymi klinicznymi, co przyspiesza proces badawczy oraz umożliwia dynamiczną reakcję na zachodzące zmiany w badaniu.

Jakie środki zapewniają bezpieczeństwo danych w systemach eCRF?

Bezpieczeństwo danych w systemach eCRF jest zapewnione poprzez rejestrację osób uzyskujących dostęp do systemu, stosowanie połączeń szyfrowanych oraz zabezpieczenia fizyczne i logiczne serwerowni.

Jakie znaczenie mają dane kliniczne w procesie badawczym?

Dane kliniczne są kluczowe w procesie badawczym, ponieważ umożliwiają wyprowadzanie odpowiednich wniosków oraz właściwe postępowanie względem zgromadzonych informacji, co wspiera efektywne zarządzanie wynikami procesów badawczych.