Tag: clinical trials

O zarządzaniu danymi klinicznymi

System eCRF {star} daje możliwość zarządzania danymi klinicznymi (clinical data menagement), co jednocześnie przyspiesza proces badawczy oraz daje szansę na dynamiczną reakcje względem zachodzących zdarzeń.