Biostat. More than statistics.

Analizy statystyczne - wspólne pole medycyny i statystyki

analizy statystyczne

Przenikanie dziedzin naukowych

Przenikanie się dziedzin naukowych na polu badawczym jest nieodzownym elementem rozwoju wielu dyscyplin. Wnioski z badań naukowych w medycynie opiera się na podstawie danych gromadzonych w trakcie wielu miesięcy (czasem lat) obserwacji, testów, wywiadów z pacjentami, wyników i analiz. Aby wyprowadzić konkluzje z badań należy przedstawić zebrane informacje pod postacią liczbową, skonfrontować hipotezy, wyeksponować odpowiedzialne wyniki. Przedstawione elementy należą już do sfery statystyki.
 

Statystyka i badania w medycynie

Jak wskazano we wstępie, analizy statystyczne w badaniach medycznych są rzeczą konieczną. Bez tego elementu badań, byłyby one pustym tekstem popartym jedynie anegdotami z gabinetów. Analizy statystyczne uwiarygadniają informacje zawarte w hipotezach i części teoretycznej. Podniesienie rangi naukowej badań wiąże się z przeprowadzeniem odpowiednio dopasowanych metod analizy statystycznej. Eksperci agencji badawczej BioStat® wykonują wielopoziomowe badania statystyczne, podczas których dokonuje się m.in:

 • jedno- lub wielopoziomowych analiz statystycznych,
 • korelacji i regresji pozyskanych danych,
 • opracowania modeli statystycznych i testów statystycznych,
 • analiz przeżycia pacjentów,
 • raportów i analiz przejściowych,
 • analiz koszykowych.
   

Wymienione typy analiz służą wielu badaczom w trakcie prowadzenia projektów badań:

 • klinicznych,
 • obserwacyjnych,
 • epidemiologiczno-statystycznych,
 • klinicznych w fazach I-IV,
 • biorównoważności leków,
 • na temat zastosowania nowych metod leczenia,
 • dotyczących zamienników leków w aptekach,
 • stosowania leków Rx oraz OTC.
   

Rozwój projektów naukowych

Zaangażowanie w projekty naukowe w zakresie nauk medycznych sprawia, że zespół z centrum analiz statystycznych BioStat® czynnie wspiera rozwój polskich, innowacyjnych projektów medycznych. Naszym celem jest promowanie rodzimych rozwiązań na rynkach zagranicznych. Dlatego też pomagamy naukowcom i zespołom, w trakcie przygotowywania publikacji z przeprowadzonych badań. Analizy BioStat® są zgodne ze standardami przyjętymi przez listę filadelfijską (Master Journal List).
 

Tagi

analizy statystyczne analizy statystyczne dla medycyny profesjonalne analizy statystyczne centrum statystyki analizy danych analiza danych statystyka statystyka medyczna analizy statystyczne z gwarancją

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego przenikanie się dziedzin naukowych jest istotne w badaniach medycznych?

Przenikanie się różnych dziedzin naukowych, takich jak medycyna i statystyka, jest nieodzownym elementem rozwoju wielu dyscyplin. Statystyka jest kluczowa w badaniach medycznych, ponieważ pozwala uwiarygodnić informacje zawarte w hipotezach i analizach, przekształcając je w konkretne liczby i wyniki.

Jakie metody analizy statystycznej są stosowane w badaniach medycznych?

W badaniach medycznych stosuje się różnorodne metody analizy statystycznej, takie jak jedno- lub wielopoziomowe analizy statystyczne, korelacje i regresje danych, opracowanie modeli statystycznych i testów statystycznych, analizy przeżycia pacjentów oraz analizy koszykowe. Te techniki są niezbędne do interpretacji danych medycznych i wyciągania z nich wniosków.

Jakie rodzaje badań medycznych mogą być wspomagane przez analizy statystyczne?

Analizy statystyczne mogą wspierać różnorodne rodzaje badań medycznych, takie jak badania kliniczne, obserwacyjne, epidemiologiczno-statystyczne, badania fazy I-IV, badania biorównoważności leków, badania dotyczące zastosowania nowych metod leczenia oraz badania dotyczące stosowania leków Rx i OTC.