Biostat. More than statistics.

Analizy statystyczne - wspólne pole medycyny i statystyki

Przenikanie dziedzin naukowych

Przenikanie się dziedzin naukowych na polu badawczym jest nieodzownym elementem rozwoju wielu dyscyplin. Wnioski z badań naukowych w medycynie opiera się na podstawie danych gromadzonych w trakcie wielu miesięcy (czasem lat) obserwacji, testów, wywiadów z pacjentami, wyników i analiz. Aby wyprowadzić konkluzje z badań należy przedstawić zebrane informacje pod postacią liczbową, skonfrontować hipotezy, wyeksponować odpowiedzialne wyniki. Przedstawione elementy należą już do sfery statystyki.
 

Statystyka i badania w medycynie

Jak wskazano we wstępie, analizy statystyczne w badaniach medycznych są rzeczą konieczną. Bez tego elementu badań, byłyby one pustym tekstem popartym jedynie anegdotami z gabinetów. Analizy statystyczne uwiarygadniają informacje zawarte w hipotezach i części teoretycznej. Podniesienie rangi naukowej badań wiąże się z przeprowadzeniem odpowiednio dopasowanych metod analizy statystycznej. Eksperci agencji badawczej BioStat® wykonują wielopoziomowe badania statystyczne, podczas których dokonuje się m.in:

 • jedno- lub wielopoziomowych analiz statystycznych,
 • korelacji i regresji pozyskanych danych,
 • opracowania modeli statystycznych i testów statystycznych,
 • analiz przeżycia pacjentów,
 • raportów i analiz przejściowych,
 • analiz koszykowych.
   

Wymienione typy analiz służą wielu badaczom w trakcie prowadzenia projektów badań:

 • klinicznych,
 • obserwacyjnych,
 • epidemiologiczno-statystycznych,
 • klinicznych w fazach I-IV,
 • biorównoważności leków,
 • na temat zastosowania nowych metod leczenia,
 • dotyczących zamienników leków w aptekach,
 • stosowania leków Rx oraz OTC.
   

Rozwój projektów naukowych

Zaangażowanie w projekty naukowe w zakresie nauk medycznych sprawia, że zespół z centrum analiz statystycznych BioStat® czynnie wspiera rozwój polskich, innowacyjnych projektów medycznych. Naszym celem jest promowanie rodzimych rozwiązań na rynkach zagranicznych. Dlatego też pomagamy naukowcom i zespołom, w trakcie przygotowywania publikacji z przeprowadzonych badań. Analizy BioStat® są zgodne ze standardami przyjętymi przez listę filadelfijską (Master Journal List).
 

Zapraszamy do kontaktu z BioStat® w celu omówienia projektu badawczego!

Tagi

analizy statystyczne analizy statystyczne dla medycyny profesjonalne analizy statystyczne centrum statystyki analizy danych analiza danych statystyka statystyka medyczna analizy statystyczne z gwarancją