Analiza danych medycznych - badania satysfakcji pacjentów
Biostat. More than statistics.

Analiza danych medycznych - badania satysfakcji pacjentów

Definiując klienta jako odbiorcę pewnego produktu czy usługi nie sposób nie donieść się do specyficznej grupy klientów, jaką stanowią pacjenci - biorcy usług medycznych. Nic zatem dziwnego, że katalog badań z zadowolenia ze współpracy obejmuje także badania satysfakcji pacjentów oraz pomiar ich opinii.

Definiując klienta jako odbiorcę pewnego produktu czy usługi nie sposób nie donieść się do specyficznej grupy klientów, jaką stanowią pacjenci - biorcy usług medycznych. Nic zatem dziwnego, że katalog badań z zadowolenia ze współpracy obejmuje także badania satysfakcji pacjentów oraz pomiar ich opinii.

 

Standardy badań dla sektora medycznego

Badania realizowane na pacjentach, zarówno te epidemiologiczne, jak i śledzące opinie obwarowane są szeregiem obostrzeń. Dla przykładu kwestię pomiaru satysfakcji chorych normuje pokrótce rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie standardów akredytacyjnych, które nakłada na placówkę obowiązek rejestracji opinii pacjenta w zakresie responsywności personelu medycznego. Zgodnie z jego zapisami:

  • ankietowe badania opinii pacjentów prowadzić winien niezależny podmiot;
  • badanie opinii chorych winno być realizowane wszechstronnie (tj. obejmować tez m.in. badanie satysfakcji pacjentów);
  • badanie prowadzić należy dopiero po wypisie pacjenta;
  • przedmiotowe badanie ankietowe prowadzi się za zgodą wypisanego pacjenta.

 

Badanie satysfakcji pacjentów

Podobnie jak badania zadowolenia pracowników czy klientów, tak i ankietowe badanie satysfakcji pacjentów opiera się o kwestionariusz nawiązujący do kilku obszarów problemowych. Za podstawowe bloki tematyczne kwestionariusza uważa się w szczególności moduły dotyczące:

  • dostosowania personelu medycznego placówki do psychologicznych potrzeb pacjenta;
  • konsumenckiej oceny jakości opieki medycznej;
  • skuteczności leczenia w placówce;
  • skuteczności leczenia bólu w placówce;
  • oceny zadowolenia z uzyskanego wsparcia.

Prócz ww. modułów, w ramach rozszerzonego bloku zapytań porusza się także takie kwestie jak jakość obsługi pacjenta w placówce, przestrzeganie przez personel medyczny formalnych procedur, kompletność przekazywanych pacjentowi informacji związanych z danym zabiegiem lub badaniem, a także - problem ciągłości i bezpieczeństwa opieki oraz przestrzegania w placówce procedur związanych z oceną i skutecznym leczeniem bólu.

 

Zasadność poradzenia badania satysfakcji pacjentów

Badanie zadowolenia klientów każdej z branż sprzyja poprawie poziomu świadczonych usług. Także badanie satysfakcji pacjentów sprzyja zatem podwyższeniu standardów opieki medycznej - dzięki znajomości wymogów i opinii chorych można leczyć skutecznie, ale ich w sposób jeszcze bardziej dogodny i dostosowany do ich indywidualnych potrzeb.

Jednocześnie, badanie satysfakcji pacjentów zgodnie z ww. ministerialnymi standardami znacząco zwiększa szanse jednostek medycznych na otrzymanie akredytacji, która uprawni je do obniżenia sumy ubezpieczenia o 10%, w odniesieniu do jednego łóżka szpitalnego. W tym celu pomiar satysfakcji prowadzi się zwyczajowo w sposób cykliczny (raz na rok), a jego wyniki wykorzystuje się w celu poprawy jakości świadczonych przez placówkę usług medycznych.

Obliczenia do prac naukowych – na czym należy się skupić? Analizy danych na temat konkurencji Badania statystyczne przynoszą szereg korzyści Badania znajomości marki i ich znaczenie w biznesie Badania statystyczne w naszej codzienności Statystyka w służbie medycynie Pomoc statystyczna z zakresu statystyki medycznej Dlaczego warto skorzystać z usług statystycznych i czego mogą one dotyczyć? Jak wygląda prawidłowy przebieg analizy rynku medycznego? W jakim celu warto ją przeprowadzić? Statystyka do habilitacji – czyli zyskaj pomoc w napisaniu doktoratu Statystyka - jedna dziedzina wiedzy, a wiele możliwości Dlaczego warto zlecić agencji analizy statystyczne do publikacji? Badania i analizy rynku poprzez aplikacje do ankietyzacji Analiza danych w świetle procesu badawczego Kilka informacji o statystyce Kilka zasad dobrej analizy danych Analiza danych medycznych - badania satysfakcji pacjentów O zarządzaniu danymi klinicznymi O czym należy pamiętać podczas analizy danych? Statystyka fundamentem każdej dziedziny Narzędzia wykorzystywane w trakcie analizy danych Czego wymaga dobra promocja? Analizy statystyczne - wspólne pole medycyny i statystyki Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – potrzeby lekarzy i pacjentów Konsultacje z lekarzem rodzinnym online. Diagnoza przez Internet. Czym jest e-Recepta? Analiza rynku. Działania specjalistów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® Na czym polegają badania kliniczne wyrobów medycznych? Ankiety online w działalności małych firm Metody badania rynku medycznego Ankiety – podstawowe informacje 110 uderzeń na minutę, mam tachykardię? Analizy statystyczne rozwiązaniem dla biznesu Badania satysfakcji klienta – 4 istotne aspekty Jak mierzyć satysfakcję i lojalność klientów? Ból serca - jak go zdefiniować? Tabletka poronna – podstawowa wiedza

Tagi

badania satysfakcji pacjentów badanie satysfakcji pacjentów badania opinii pacjentów badanie opinii pacjentów