Biostat. More than statistics.

Analiza danych medycznych - badania satysfakcji pacjentów

badania satysfakcji

Definiując klienta jako odbiorcę pewnego produktu czy usługi nie sposób nie donieść się do specyficznej grupy klientów, jaką stanowią pacjenci - biorcy usług medycznych. Nic zatem dziwnego, że katalog badań z zadowolenia ze współpracy obejmuje także badania satysfakcji pacjentów oraz pomiar ich opinii.

Definiując klienta jako odbiorcę pewnego produktu czy usługi nie sposób nie donieść się do specyficznej grupy klientów, jaką stanowią pacjenci - biorcy usług medycznych. Nic zatem dziwnego, że katalog badań z zadowolenia ze współpracy obejmuje także badania satysfakcji pacjentów oraz pomiar ich opinii.

 

Standardy badań dla sektora medycznego

Badania realizowane na pacjentach, zarówno te epidemiologiczne, jak i śledzące opinie obwarowane są szeregiem obostrzeń. Dla przykładu kwestię pomiaru satysfakcji chorych normuje pokrótce rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie standardów akredytacyjnych, które nakłada na placówkę obowiązek rejestracji opinii pacjenta w zakresie responsywności personelu medycznego. Zgodnie z jego zapisami:

  • ankietowe badania opinii pacjentów prowadzić winien niezależny podmiot;
  • badanie opinii chorych winno być realizowane wszechstronnie (tj. obejmować tez m.in. badanie satysfakcji pacjentów);
  • badanie prowadzić należy dopiero po wypisie pacjenta;
  • przedmiotowe badanie ankietowe prowadzi się za zgodą wypisanego pacjenta.

 

Badanie satysfakcji pacjentów

Podobnie jak badania zadowolenia pracowników czy klientów, tak i ankietowe badanie satysfakcji pacjentów opiera się o kwestionariusz nawiązujący do kilku obszarów problemowych. Za podstawowe bloki tematyczne kwestionariusza uważa się w szczególności moduły dotyczące:

  • dostosowania personelu medycznego placówki do psychologicznych potrzeb pacjenta;
  • konsumenckiej oceny jakości opieki medycznej;
  • skuteczności leczenia w placówce;
  • skuteczności leczenia bólu w placówce;
  • oceny zadowolenia z uzyskanego wsparcia.

Prócz ww. modułów, w ramach rozszerzonego bloku zapytań porusza się także takie kwestie jak jakość obsługi pacjenta w placówce, przestrzeganie przez personel medyczny formalnych procedur, kompletność przekazywanych pacjentowi informacji związanych z danym zabiegiem lub badaniem, a także - problem ciągłości i bezpieczeństwa opieki oraz przestrzegania w placówce procedur związanych z oceną i skutecznym leczeniem bólu.

 

Zasadność poradzenia badania satysfakcji pacjentów

Badanie zadowolenia klientów każdej z branż sprzyja poprawie poziomu świadczonych usług. Także badanie satysfakcji pacjentów sprzyja zatem podwyższeniu standardów opieki medycznej - dzięki znajomości wymogów i opinii chorych można leczyć skutecznie, ale ich w sposób jeszcze bardziej dogodny i dostosowany do ich indywidualnych potrzeb.

Jednocześnie, badanie satysfakcji pacjentów zgodnie z ww. ministerialnymi standardami znacząco zwiększa szanse jednostek medycznych na otrzymanie akredytacji, która uprawni je do obniżenia sumy ubezpieczenia o 10%, w odniesieniu do jednego łóżka szpitalnego. W tym celu pomiar satysfakcji prowadzi się zwyczajowo w sposób cykliczny (raz na rok), a jego wyniki wykorzystuje się w celu poprawy jakości świadczonych przez placówkę usług medycznych.

Tagi

badania satysfakcji pacjentów badanie satysfakcji pacjentów badania opinii pacjentów badanie opinii pacjentów

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego badania satysfakcji pacjentów są istotne w sektorze medycznym?

Badania satysfakcji pacjentów są istotne, ponieważ pozwalają na poznanie opinii pacjentów na temat świadczonych usług medycznych oraz pomagają w poprawie jakości opieki medycznej.

Jakie obszary są objęte badaniami satysfakcji pacjentów?

Badania satysfakcji pacjentów obejmują kilka obszarów, w tym dostosowanie personelu medycznego do potrzeb pacjentów, ocenę jakości opieki medycznej, skuteczność leczenia oraz obsługę pacjenta w placówce.

Jak często należy przeprowadzać badania satysfakcji pacjentów i w jaki sposób wykorzystuje się ich wyniki?

Badania satysfakcji pacjentów przeprowadza się zazwyczaj cyklicznie, raz w roku, a ich wyniki są wykorzystywane w celu identyfikacji obszarów wymagających poprawy oraz podniesienia jakości świadczonych usług medycznych.