Biostat. More than statistics.

Statystyka fundamentem każdej dziedziny

analizy statystyczne

Według słownikowej definicji statystyka to nauka, która zajmuje się metodami pozyskiwania, prezentacji oraz analizy danych opisujących przedmioty i zjawiska. Załóżmy, że chcielibyśmy dowiedzieć się, który z mieszkańców naszego osiedla posiada samochód. Pierwsze, co przychodzi nam do głowy to przejść i popytać sąsiadów. Gromadzimy dane i otrzymujemy ogrom cyfr – co z nimi zrobić? Wykres, tabela? Kolejno zebrane wyniki należałoby zanalizować. Średnia, mediana – z czego skorzystać? Co w przypadku, gdy mieszkańców jest mnóstwo? Czy nie pytając wszystkich sąsiadów nasze wyniki będą prawdziwe? Na wszystkie tego typu pytania dziedzina jaką jest statystyka znalazła odpowiedź. 

           

            Statystyka zatem to fakt liczbowy, część danych liczbowych lub danych, a zbiory takich rzeczy nazywane są "statystyką" w liczbie mnogiej. Dziedzina ta wykorzystywana jest wszędzie tam, gdzie istnieją informacje ilościowe, którymi należy się zająć. Medycyna i biomedycyna, ekonomia, rząd, edukacja, psychologia, finanse, środowisko i medycyna sądowa to tylko niektóre z wielu obszarów życia dwudziestego pierwszego wieku, w których statystyka odgrywa kluczową rolę.

            Dlaczego statystyki są tak ważnym elementem naszego życia? Są to zbiory równań matematycznych, których używamy do analizowania rzeczy lub zjawisk. Informują nas o tym, co dzieje się w otaczającym nas świecie. Żyjąc w świecie informacji i skomputeryzowania, gdzie matematyka stanowi potęgę i za jej pomocą określamy wszelkie rzeczy statystyka jest niezmiernie ważna.

 

            Fundamentalnym podczas poszukiwania dobrego statystyka jest umiejętne operowanie przez niego takimi terminami jak średnia czy mediana, a ponadto pojęciem rozkładu normalnego lub krzywej normalnej (krzywa dzwonowa), która pokazuje, w jaki sposób dystrybuowana jest grupa liczb. Okazuje się, że zjawiska naturalne, takie jak wiek, wzrost i prawie każdy inny atrybut, mają podobne rozkłady wartości. Jest kilka małych, wiele w środku i kilka dużych. To, jak liczby zmieniają się od niskiego do wysokiego, nazywa się ich dystrybucją. Dokładniej, jest to rozkład ich częstotliwości lub liczby wystąpień w zbiorze danych. Niezbędnym jest wiedzieć także czym jest odchylenie standardowe, korelacja czy chociażby regresja.

Bardzo ważnym elementem jest przygotowanie projektu, który uwzględni wszelkie niezbędne elementy, by badanie skończyło się powodzeniem, m.in. będzie zawierał adekwatną grupę docelową. Najistotniejszym jest analiza statystyczna, która dostarcza nam kompleksowego obrazu na problem badawczy.

 

            Biorąc pod uwagę wszelkie te aspekty warto zaopatrzyć swoją firmę w doświadczonych i kompetentnych pracowników w tym zakresie. Dobre zaplecze statystyczne i regularne szkolenia statystyczne dla pracowników to ważna część, o która należycie zadba ekspercka firma zewnętrzna jak, np. firma BioStat. Zaopatrzenie się w rzetelne i wysokiej jakości szkolenia lub consulting daje możliwość rozwoju naszym pracownikom i sprawia, że każdy proces od tworzenia projektu danego problemu po jego analizę jest wykonany w sposób dokładny i przynosi pożądane efekty. Statystyka jest spotykana w każdej dziedzinie, a więc możemy powiedzieć, że jest fundamentem przedsiębiorstwa o jakimkolwiek działaniu.

Zobacz także

Tagi

analiza statystyczna

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są główne wyzwania związane z ochroną danych w badaniach rynkowych?

Główne wyzwania to przestrzeganie przepisów dotyczących prywatności, zabezpieczanie danych przed atakami cybernetycznymi i zapewnienie transparentności wobec respondentów.

W jaki sposób analiza konkurencji może pomóc w opracowywaniu strategii marketingowej?

Analiza konkurencji umożliwia zidentyfikowanie unikalnych cech konkurentów, słabych punktów i szans na rynku, co przyczynia się do lepszego dostosowania strategii marketingowej.

Jakie są najważniejsze kryteria wyboru grupy badawczej w badaniach rynkowych?

Kryteria to reprezentatywność, homogeniczność, dostępność i zdolność do dostarczenia istotnych informacji.