Biostat. More than statistics.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – potrzeby lekarzy i pacjentów

Telemedycyna

Z pewnością najlepszy program do gabinetu lekarskiego, uwzględnia zarazem potrzeby poszczególnych grup pacjentów, jak i specyfikę pracy lekarzy. Pozwala im ułatwić oraz usprawnić codzienną pracę, co przekłada się na większe zadowolenie pacjentów.
 

Podstawowa funkcja – kalendarz i grafik wizyt

Program, który trafi w ręce lekarzy powinien przede wszystkim dawać im system rezerwacji wizyt z uwzględnieniem możliwości:

 • wpisywania godzin pracy,
 • dodawanie wizyt pacjentów z uwzględnieniem podziału na gabinety i lekarzy,
 • odnotowywania grafików pracy i urlopów,
 • możliwości zamieszczania powiadomień, jeśli wizyta na dany dzień/godzinę została już zaplanowana,
 • zamieszczania informacji o wizytach cyklicznych.

 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna obsługiwana przez odpowiednio zaawansowany program pozwala również podejmować pewne działania pacjentom: pacjent powinien mieć możliwość otrzymywania powiadomień o zbliżających się wizytach w postaci np. wiadomości tekstowych SMS, rejestracji on-line, czy nawet swobodnej zmianie terminu oraz godzinie wizyty. Pomoże to uniknąć sytuacji, w której umówiona wizyta zostaje niewykorzystana.
 

e-Dokumentacja nie tylko dla lekarzy

W świetle wprowadzanych zmian, dobry program do gabinetu lekarskiego powinien być tak skonstruowany, aby umożliwiał on dalsze wprowadzanie udoskonaleń. Wśród najciekawszych możliwości, jakie daje Elektroniczna Dokumentacja Medyczna obsługiwana przez Medfile® EDM wyróżnia się m.in.:

 • zintegrowaniem z zewnętrznymi systemami,
 • możliwością rezerwacji wizyt zwykłych oraz powtarzalnych,
 • sposobnością korzystania z diagramów,
 • standaryzacją kart pacjenta wraz z możliwością dodawania załączników,
 • gwarancją automatyzacji subskrypcji,
 • aplikacją mobilną (na system iOS oraz Android) ułatwiającej lekarzowi dostęp do danych pacjentów w dowolnym miejscu i czasie,
 • przejrzystym kalendarzem wizyt oraz możliwością filtracji: gabinet / lekarz / pacjent,
 • możliwością wystawiania dokumentów sprzedażowych w krótkim czasie,
 • dostępem do edycji wszelkich danych.

 

Trudno pominąć fakt, że zebrane dane mogą zostać w bezpieczny sposób konsultowane z innymi lekarzami, którzy będą mogli spojrzeć na zaistniałą chorobę z innej perspektywy.

 

System, który dba o wizerunek

Ciekawą możliwością jaką daje Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile® EDM jest stworzenie strony WWW gabinetu lekarskiego. Pozwoli to na zachowanie indywidualnego charakteru oraz nadanie bardziej charakterystycznych cech dla danej jednostki medycznej w sieci. Co więcej, rozwiązanie takie pozwala na podtrzymanie dotąd stosowanego wizerunku, a tym samym możliwość lepszego pozycjonowania strony gabinetu w Internecie.

 

Rozwiązanie dla wszystkich

Najlepszy program do gabinetu lekarskiego, powinien odpowiadać na wyodrębnione potrzeby pacjentów oraz lekarzy. Głównym zadaniem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej ma być usprawnienie działań w zakresie opieki zdrowotnej, polepszenie jakości świadczonych usług, a także zwiększenie bezpieczeństwa zgromadzonych danych. Ważnym aspektem działań na oprogramowaniu jest także możliwość wystawiania obowiązkowych e-Dokumentów.

 

Medfile® EDM - Program do e-Recept

Warto nadmienić, że od 8 stycznia 2020 roku weszło w życie rozporządzenie dotyczące e-Recept. Podobnie funkcjonują już e-Zwolnienia od 1 grudnia 2018 r. Recepty zwykłe / papierowe są jeszcze aktualne. Jednak warto wypróbować nowe rozwiązania przy pomocy Medfile® EDM. Zmiana jest dużym wyzwaniem dla każdego gabinetu. Funkcjonujące oprogramowania na polskim rynku ułatwiają wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej do gabinetu lekarskiego.