Biostat. More than statistics.

Czym jest e-Recepta?

Telemedycyna

E-Recepty są elektronicznymi odpowiednikami papierowych recept, które przestały być wydawane 8 stycznia 2020 roku. Choć wielu pacjentów obawiało się tej zmiany, to dzięki niej uzyskanie lekarstw jest równie łatwe jak wcześniej. Jak wygląda to w praktyce i czy można otrzymywać je także dzięki e-Wizytom online?

 

Czym jest e-recepta?

 

E-Receptą nazywamy informację, która dołączana jest do Internetowego Konta Pacjenta i sygnalizuje o lekach przepisanych pacjentowi przez lekarza. Podobnie jak w przypadku wariantów papierowych, obejmuje ona również takie dane jak dawkowanie, a także cena konkretnego preparatu medycznego.

 

W jakiej formie wydawana jest e-Recepta?

 

E-Recepta może być przekazana pacjentowi na kilka sposób. Otrzymuje on SMS z czterocyfrowym kodem, który należy podać w stacjonarnej aptece wraz z numerem PESEL, a także e-mail wraz z plikiem PDF z informacjami o e-Recepcie. Lekarz ma ponadto możliwość przekazania pacjentowi informacyjnego wydruku, który również zawiera wszelkie informacje konieczne, aby farmaceuta mógł wydać preparat.

 

W przypadku zarówno kodu SMS, jak i wiadomości e-mail, niezbędne jest posiadanie Internetowego Konta Pacjenta. Można założyć je przy użyciu profilu zaufanego przez Internet, poprzez witrynę pacjent.gov.pl.

 

Dlaczego wprowadzono e-Recepty?

 

E-Recepty to rezultat dążenia do cyfryzacji społeczeństwa. Co w praktyce dzięki nim zyskujemy? Jedną z zalet jest przede wszystkim większa czytelność e-Recept. W przeszłości zdarzało się, że recepta papierowa była dla farmaceuty nieczytelna, co mogło prowadzić do wykupienia nieodpowiednich leków. Elektroniczne warianty są dodatkowo wygodne dla samych pacjentów, gdyż nie ma ryzyka ich zgubienia, są one bowiem dostępne w systemie informatycznym.

 

Ponadto informacje o dawkowaniu są dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta, dzięki czemu można uzyskać informacje, jak dawkować leki.

 

Czy e-Recepty uzyskuje się online?

 

Dodatkową zaletą e-Recept jest to, że pacjent może uzyskać je online, po zakończeniu e-Wizyty. Jest to możliwe dzięki platformie haloDoctor.pl, poprzez którą od początku działania lekarze wypisali ponad 10 000 e-Recept. Dla pacjentów jest to bardzo wygodny sposób ich otrzymywania, gdyż nie muszą oni osobiście udawać się do gabinetu lekarskiego, aby pozyskać regularnie przyjmowane przez siebie lekarstwa.

 

E-Recepty na dobre zadomowiły się w naszym kraju i po zaledwie kilku miesiącach wiele osób nie wyobraża sobie powrotu do wariantu papierowego. Wszystko dzięki ich praktyczności, bezpieczeństwu wypisywania, a także ekologiczności, która staje się dla wielu osób coraz ważniejsza.