statystyka medyczna

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

Statystyka medyczna

 
Pracujesz w branży medycznej lub farmaceutycznej? Nasza firma wychodzi Ci naprzeciw z profesjonalną usługą analizy statystycznej. Specjalizujemy się w obliczeniach realizowanych na podstawie danych uzyskanych w ramach badań obserwacyjnych, klinicznych oraz kliniczno-kontrolnych. Tworzymy także opracowania na bazie danych pozyskanych w toku badań marketingowych oraz analizy rynku medycznego.
Statystyka...


Jak wygląda prawidłowy przebieg analizy rynku medycznego? W jakim celu warto ją przeprowadzić?

Rynek farmaceutyczny charakteryzuje się ogromnym potencjałem, lecz zarazem wcale nie mniejszą konkurencją. Przedsiębiorstwo zamierzające zaistnieć w branży stoi więc przez trudnym zadaniem, któremu nie jest w stanie samodzielnie, bez zewnętrznego wsparcia podołać. Zwłaszcza jeśli wprowadza na rynek nowy produkt lub usługę medyczną, które niewiele różnią się od tych dostępnych w...


O zarządzaniu danymi klinicznymi

W projektach badawczych bardzo ważne jest zachowanie porządku oraz przeprowadzanie kolejnych prac w zgodzie z przyjętym wcześniej planem działania. Przy czym prace te powinny zwracać uwagę na zachodzące zmiany. System eCRF daje możliwość zarządzania danymi klinicznymi (clinical data menagement), co jednocześnie przyspiesza proces badawczy oraz daje szansę na dynamiczną reakcje względem zachodzących...


Metody badania rynku medycznego

Badania rynku medycznego to dla firm z branży sposób na to, by w sektorze tym być konkurencyjnym. Metod ich przeprowadzania jest jednak wiele i dobór zależy m.in. od tego, jaki jest ich cel, jaką grupę chce się poddać badaniu oraz jak dokładne odpowiedzi na zadane pytania chce się uzyskać.
Badania ankietowe
Głównymi technikami przeprowadzania badań rynku medycznego (oraz...