badania statystyczne

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

Badania statystyczne przynoszą szereg korzyści

 
Opracowania statystyczne to działania, których celem jest pozyskiwanie danych w zakresie rozkładu określonych cech w obrębie danej populacji.
Przedmiotowe badania mogą mieć charakter pełny, obejmując całą populację lub jej część lub odbywać się wyłącznie w obrębie wybranej grupy respondentów, czyli tzw. próbie losowej - najczęściej jest to grupa reprezentatywna dla...


Statystyka - jedna dziedzina wiedzy, a wiele możliwości

Statystyka to dziedzina nauki, która koncentruje się na pozyskiwaniu i analizie danych dotyczących całej populacji przy uwzględnieniu jej reprezentatywnej próby. Analiza statystyczna pozwala na zrozumienie zachodzących zmian i występujących zjawisk w społecznościach. Należy zauważyć, że z pomocą statystyki możliwe jest wykrycie bądź też potwierdzenie istniejących prawidłowości statystycznych.
Wielość...