Tag: erecepta

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – potrzeby lekarzy i pacjentów

Z pewnością najlepszy program do gabinetu lekarskiego, uwzględnia zarazem potrzeby poszczególnych grup pacjentów, jak i specyfikę pracy lekarzy. Pozwala im ułatwić oraz usprawnić codzienną pracę, co przekłada się na większe zadowolenie pacjentów.
 

Podstawowa funkcja – kalendarz i grafik wizyt

Program, który trafi w ręce lekarzy powinien przede wszystkim dawać im system rezerwacji wizyt z uwzględnieniem możliwości:

 • wpisywania godzin pracy,
 • dodawanie wizyt pacjentów z uwzględnieniem podziału na gabinety i lekarzy,
 • odnotowywania grafików pracy i urlopów,
 • możliwości zamieszczania powiadomień, jeśli wizyta na dany dzień/godzinę została już zaplanowana,
 • zamieszczania informacji o wizytach cyklicznych.

 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna obsługiwana przez odpowiednio zaawansowany program pozwala również podejmować pewne działania pacjentom: pacjent powinien mieć możliwość otrzymywania powiadomień o zbliżających się wizytach w postaci np. wiadomości tekstowych SMS, rejestracji on-line, czy nawet swobodnej zmianie terminu oraz godzinie wizyty. Pomoże to uniknąć sytuacji, w której umówiona wizyta zostaje niewykorzystana.
 

e-Dokumentacja nie tylko dla lekarzy

W świetle wprowadzanych zmian, dobry program do gabinetu lekarskiego powinien być tak skonstruowany, aby umożliwiał on dalsze wprowadzanie udoskonaleń. Wśród najciekawszych możliwości, jakie daje Elektroniczna Dokumentacja Medyczna obsługiwana przez Medfile® EDM wyróżnia się m.in.:

 • zintegrowaniem z zewnętrznymi systemami,
 • możliwością rezerwacji wizyt zwykłych oraz powtarzalnych,
 • sposobnością korzystania z diagramów,
 • standaryzacją kart pacjenta wraz z możliwością dodawania załączników,
 • gwarancją automatyzacji subskrypcji,
 • aplikacją mobilną (na system iOS oraz Android) ułatwiającej lekarzowi dostęp do danych pacjentów w dowolnym miejscu i czasie,
 • przejrzystym kalendarzem wizyt oraz możliwością filtracji: gabinet / lekarz / pacjent,
 • możliwością wystawiania dokumentów sprzedażowych w krótkim czasie,
 • dostępem do edycji wszelkich danych.

 

Trudno pominąć fakt, że zebrane dane mogą zostać w bezpieczny sposób konsultowane z innymi lekarzami, którzy będą mogli spojrzeć na zaistniałą chorobę z innej perspektywy.

 

System, który dba o wizerunek

Ciekawą możliwością jaką daje Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile® EDM jest stworzenie strony WWW gabinetu lekarskiego. Pozwoli to na zachowanie indywidualnego charakteru oraz nadanie bardziej charakterystycznych cech dla danej jednostki medycznej w sieci. Co więcej, rozwiązanie takie pozwala na podtrzymanie dotąd stosowanego wizerunku, a tym samym możliwość lepszego pozycjonowania strony gabinetu w Internecie.

 

Rozwiązanie dla wszystkich

Najlepszy program do gabinetu lekarskiego, powinien odpowiadać na wyodrębnione potrzeby pacjentów oraz lekarzy. Głównym zadaniem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej ma być usprawnienie działań w zakresie opieki zdrowotnej, polepszenie jakości świadczonych usług, a także zwiększenie bezpieczeństwa zgromadzonych danych. Ważnym aspektem działań na oprogramowaniu jest także możliwość wystawiania obowiązkowych e-Dokumentów.

 

Medfile® EDM - Program do e-Recept

Warto nadmienić, że od 8 stycznia 2020 roku weszło w życie rozporządzenie dotyczące e-Recept. Podobnie funkcjonują już e-Zwolnienia od 1 grudnia 2018 r. Recepty zwykłe / papierowe są jeszcze aktualne. Jednak warto wypróbować nowe rozwiązania przy pomocy Medfile® EDM. Zmiana jest dużym wyzwaniem dla każdego gabinetu. Funkcjonujące oprogramowania na polskim rynku ułatwiają wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej do gabinetu lekarskiego.

Czym jest e-Recepta?

E-Recepty są elektronicznymi odpowiednikami papierowych recept, które przestały być wydawane 8 stycznia 2020 roku. Choć wielu pacjentów obawiało się tej zmiany, to dzięki niej uzyskanie lekarstw jest równie łatwe jak wcześniej. Jak wygląda to w praktyce i czy można otrzymywać je także dzięki e-Wizytom online?

 

Czym jest e-recepta?

 

E-Receptą nazywamy informację, która dołączana jest do Internetowego Konta Pacjenta i sygnalizuje o lekach przepisanych pacjentowi przez lekarza. Podobnie jak w przypadku wariantów papierowych, obejmuje ona również takie dane jak dawkowanie, a także cena konkretnego preparatu medycznego.

 

W jakiej formie wydawana jest e-Recepta?

 

E-Recepta może być przekazana pacjentowi na kilka sposób. Otrzymuje on SMS z czterocyfrowym kodem, który należy podać w stacjonarnej aptece wraz z numerem PESEL, a także e-mail wraz z plikiem PDF z informacjami o e-Recepcie. Lekarz ma ponadto możliwość przekazania pacjentowi informacyjnego wydruku, który również zawiera wszelkie informacje konieczne, aby farmaceuta mógł wydać preparat.

 

W przypadku zarówno kodu SMS, jak i wiadomości e-mail, niezbędne jest posiadanie Internetowego Konta Pacjenta. Można założyć je przy użyciu profilu zaufanego przez Internet, poprzez witrynę pacjent.gov.pl.

 

Dlaczego wprowadzono e-Recepty?

 

E-Recepty to rezultat dążenia do cyfryzacji społeczeństwa. Co w praktyce dzięki nim zyskujemy? Jedną z zalet jest przede wszystkim większa czytelność e-Recept. W przeszłości zdarzało się, że recepta papierowa była dla farmaceuty nieczytelna, co mogło prowadzić do wykupienia nieodpowiednich leków. Elektroniczne warianty są dodatkowo wygodne dla samych pacjentów, gdyż nie ma ryzyka ich zgubienia, są one bowiem dostępne w systemie informatycznym.

 

Ponadto informacje o dawkowaniu są dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta, dzięki czemu można uzyskać informacje, jak dawkować leki.

 

Czy e-Recepty uzyskuje się online?

 

Dodatkową zaletą e-Recept jest to, że pacjent może uzyskać je online, po zakończeniu e-Wizyty. Jest to możliwe dzięki platformie haloDoctor.pl, poprzez którą od początku działania lekarze wypisali ponad 10 000 e-Recept. Dla pacjentów jest to bardzo wygodny sposób ich otrzymywania, gdyż nie muszą oni osobiście udawać się do gabinetu lekarskiego, aby pozyskać regularnie przyjmowane przez siebie lekarstwa.

 

E-Recepty na dobre zadomowiły się w naszym kraju i po zaledwie kilku miesiącach wiele osób nie wyobraża sobie powrotu do wariantu papierowego. Wszystko dzięki ich praktyczności, bezpieczeństwu wypisywania, a także ekologiczności, która staje się dla wielu osób coraz ważniejsza.