Tag: analizy do doktoratu

Pomoc statystyczna

Realizacja projektów (nie tylko badawczych) wiąże się niejednokrotnie z pracą z danymi liczbowymi. Znając wagę rzetelności analiz tego typu oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie statystyczne na każdym z etapów prowadzonego projektu.

Kim jesteśmy?

Zespół badawczy firmy BioStat to eksperci z dziedziny badania rynku i programowania, ale także - doświadczeni analitycy i statystycy, wyspecjalizowani w dziedzinie matematyki stosowanej, biostatystyki, biotechnologii oraz procesów data management. 

Wsparcie dla kompetencji zespołu stanowi zawansowane oprogramowanie statystyczne - R i SPSS. Na elastyczność w zakresie realizacji wymagań klientów pozwala ponadto użycie rozwiązań open-source oraz języka programowania Python.

 

Z kim współpracujemy?

Nasza ekspercka kadra wykazuje kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z ośrodkami akademickimi i instytucjami biznesowymi. Nasza pomoc statystyczna wspomogła do tej pory m.in.:

 • studentów - analizy do prac dyplomowych (w tym - licencjackich, magisterskich i zaliczeniowych);
 • doktorantów - analizy do prac doktorskich, grantów oraz publikacji naukowych;
 • pracowników naukowych oraz ośrodki akademickie;
 • przedstawicieli środowisk biznesu.

 

Co oferujemy?

Pomoc statystyczna, którą  oferujemy swoim Klientom obejmuje wsparcie każdego etap realizacji projektu - począwszy od opracowania metodologii badania, poprzez proces zbierania danych, aż po przeprowadzenie analiz statystycznych i przygotowanie publikacji dla renomowanych czasopism. Na całość oferty składają się:

 • planowanie analiz - pomoc statystyczna sprowadza się do ustalenia metod i narzędzi badawczych, konstrukcji hipotez i pytań badawczych, opracowania planu analiz oraz ustalenia logiki doboru próby;
 • proces data management - gromadzone dane statystyczne trafiają do autorskiego elektronicznego systemu eCRF.biz™ (platforma zapewnia bezbłędne kodowanie i walidację danych, stały monitoring danych oraz kontrolę nad wartościami wyraźnie odmiennymi od ogółu zasobu, a także jest gwarantem bezpieczeństwa i komplementarności danych oraz prostoty zarządzania nimi);
 • analizy statystyczne - pomoc obejmuje pełną analizę statystyczną, która jest zgodna z przyjętym planem badań, umożliwia weryfikację zadanych hipotez oraz opiera się na szerokim zakresie merytorycznych analiz i testów (m.in. na   analizach porównawczych i opisowych, analizach prognostycznych, korelacjach, analizach przeżywalności, analizach regresji oraz analizach czynnikowych);
 • kontrola statystyczna - pomoc statystyczna to nie tylko prowadzenie nowych analiz, ale również jakościowa weryfikacja analiz już zrealizowanych (jest to rozwiązanie zalecane dla osób prowadzących samodzielne analizy lub przypuszczających, ze zlecone analizy nie zostały zrealizowane rzetelne);
 • raportowanie wyników - wsparcie obejmuje ponadto raportowanie uzyskanych wyników (zapewniamy raportowanie z zachowaniem standardów listy filadelfijskiej i obejmujących tabelaryczno-graficzną prezentację wyników) lub ich publikację w renomowanych czasopismach.

Zapraszamy do współpracy

Kompleksowość naszych analiz gwarantuje profesjonalne wsparcie naukowcom i biznesmenom, niezależnie od typu projektu. Na naszym koncie znajduje się już ponad 1000 analiz  statystycznych oraz ponad 500 fachowych publikacji branżowych - nie bez powodu uważa się zatem, że pomoc statystyczna naszych specjalistów to gwarant sukcesu i powodzenia objętego wsparciem przedsięwzięcia. Zapraszamy do współpracy!

Dlaczego warto skorzystać z usług statystycznych i czego mogą one dotyczyć?

Statystyka to dla Ciebie jedynie czarna magia? Na sam widok skomplikowanych wzorów dostajesz bólu głowy? Bez obaw, nie musisz przecież wszystkiego samodzielnie przeliczać. Taka decyzja byłaby prawdziwym strzałem we własne kolano. Znacznie lepszym pomysłem będzie skorzystanie z profesjonalnych usług statystycznych, oferowanych przez firmy badawcze.  

Kto może na tym skorzystać?

Badania statystyczne są zobligowani przeprowadzać przede wszystkim naukowcy oraz doktoranci, którzy przymierzają się do napisania rozprawy lub publikacji naukowej. Wówczas koniecznie powinni wzbogacić opracowanie teoretyczne o wnioski z analizy danych empirycznych. Dane o dużym stopniu rozproszenia będą mogły finalnie przyjąć atrakcyjną postać graficzną – wykresów, tabel czy infografik. Analizy statystyczne nieraz przeprowadzają także studenci na potrzeby pracy dyplomowej – magisterskiej czy licencjackiej. Wówczas jest ona znacznie lepiej oceniana przez promotora oraz recenzenta.

Usługi statystyczne dla biznesu

Nie znaczy to jednak bynajmniej, że statystyka to dziedzina wiedzy zarezerwowana wyłącznie dla nauki. Wnioski z prowadzonych analiz mogą w równym stopniu zainteresować przedsiębiorców, którzy pragną dokonać komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych. W takim przypadku mogą oni podjąć decyzję o powierzeniu realizacji projektu statystycznego agencji badawczej. Dane z badania będą musiały zostać poddane ilościowej oraz jakościowej analizie. Końcowym produktem będzie raport zawierający wnioski oraz rekomendacje.

Dzięki skorzystaniu z usług statystycznych firmy mogą lepiej rozpoznać branżę oraz zachodzące w jej ramach trendy. Mają także możliwość poznania profilu docelowych klientów. Wdrożenie uzyskanych w ramach projektu wniosków przełoży się finalnie na usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także zauważalny wzrost wyników sprzedaży?

Jak wybrać firmę, której można zaufać?

Chcesz jednak przekazać usługi statystyczne zaufanej firmie, z którą współpraca będzie stanowiła gwarancję sukcesu? Warto zatem abyś zwrócił szczególną uwagę na następujące czynniki:

 • Czas od dnia rejestracji firmy w KRS: oczywistą kwestią jest to, że im dłużej przedsiębiorstwo działa na rynku, tym zyskuje na wiarygodności;
 • Kwalifikacje członków zespołu: poddaj dokładnej weryfikacji, czy zatrudnieni przez firmę badawczą pracownicy posiadają kierunkowe wykształcenie akademickie oraz inne potwierdzenie kompetencji statystycznych;
 • Wyróżnienia: jeśli firma może pochwalić się publikacjami swoich analiz w prestiżowych czasopismach, wówczas zapewne nie ryzykujesz podejmując z nią współpracę. Wizytówką jakości może być chociażby umieszczenie artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej;

Rekomendacje klientów: zerknij także na stronę internetową firmy statystycznej i sprawdź, z jakimi klientami miała ona dotychczas okazję współpracować. Poproś także o rekomendacje.