Kompleksowe analizy danych

Wieloletnie doświadczenie w realizacji badań statystycznych oraz sprawdzone metodologie pozwalają nam prowadzić profesjonalne analizy danych, niezależnie od dziedziny.

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

Obliczenia do prac naukowych i dla biznesu

Realizujemy profesjonalne analizy statystyczne zarówno dla ośrodków akademickich, indywidualnych badaczy oraz sektora biznesowego. Analizy przygotowujemy zgodnie z Master Journal List zarówno w języku polskim jak i angielskim. Wspomagamy całościowo proces badania, zapewniając wsparcie na każdym z etapów:

Projektowanie badania

Pozyskiwanie danych

Analizy statystyczne

Opracowanie wyników oraz raport końcowy

Statystyka medyczna

Nasz autorski system eCRF to unikatowa na polskim rynku platforma badawcza, powstała z myślą o potrzebach sektora farmaceutycznego. Umożliwia zarządzanie całym procesem badawczym, eliminując papierowe kwestionariusze co z kolei pozwala na przyśpieszenie procesu badania i analizę danych na każdym etapie procesu. Platforma badawcza realizuje następujące zastosowania:

  • Badania kliniczne
  • Karta pacjenta
  • Badania obserwacji pacjenta
  • Rejestry medyczne
  • Badania market research

Dziedziny

Prowadzimy analizy i konsultacje dla badaczy, niezależnie od dziedziny którą się zajmują:

Statystyka
Ekonometria
Medycyna
Psychometria
Demografia
Psychologia i Socjologia statystyczna
Statystyka gospodarcza
Sekcja Biostatystyka